Sökning: "ämnesövergripande"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade ordet ämnesövergripande.

 1. 1. Teknik - ämnet som bygger broar : Ämnesövergripande undervisning med teknikämnet i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sven-Inge Möller; Hannah Oksa; [2021]
  Nyckelord :ämnesövergripande undervisning; ämnesintegration; ämnessamspel; teknikämnet; högstadiet;

  Sammanfattning : Hur ser det ämnesövergripande arbetet ut hos fyra tekniklärare på fyra olika skolor i sydvästra Sverige? Hur har det arbetet förändrats över tid? Vilka visioner har dessa lärare om ämnesintegrering i teknikämnet? Detta är frågor som undersökningen avser att ge svar på. Det inhämtade materialet från fyra semistrukturerade intervjuer visar att det finns en positiv syn på ämnesövergripande arbete men att det arbetet har minskat de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Ämnesövergripande arbete i ämnet historia pågymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Tobias Hansson; Jarl Vikner; [2021]
  Nyckelord :Gymnasium; historia; kunskapsöversikt; ämnesövergripande arbete.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt var att sammanställa vad tidigare forskning och beprövad erfarenhet säger om ämnesövergripande arbete i historia på gymnasienivå. Detta sker utefter vår frågeställning som efterfrågar konkreta exempel på ämnesövergripande undervisning, samt eventuella fördelar eller utmaningar med detta. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar lärare ämnesövergripande inom ämnena geografi och idrott och hälsa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Henrik Petersson; Kenan Aliefendić; [2021]
  Nyckelord :geografi; helhetssyn; idrott och hälsa; samhällsanknytning; ämnesövergripande;

  Sammanfattning : I grundskolans läroplan nämns det att skolan har en skyldighet att uppfostra samhälleliga medborgare. Samtidigt nämns också att läraren har som uppdrag att skapa möjligheter för eleverna att arbeta ämnesövergripande. LÄS MER

 4. 4. Ämnesövergripande undervisning i SO

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofia Lundh; Fanny Borgman; [2021]
  Nyckelord :Grundskola; likvärdighet; SO-undervisning; SO-ämnena; mellanstadiet; ämnesintegrerad undervisning; ämnesövergripande undervisning; ämnesöverskridande undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att analysera relevant forskningsunderlag som behandlar ämnesövergripande undervisning i SO. Kunskapsöversikten kommer att besvara frågan: “Vad säger forskning om ämnesövergripande undervisning inom SO-ämnena?”. LÄS MER

 5. 5. Hur förhåller sig grundskollärare till bildämnet i den egna undervisningen av andra ämnen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helena Lind; Linnea Ast; [2021]
  Nyckelord :ämnesövergripande; ämnesintegrering; bildundervisning; lärandestrategier; sociokulturellt;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur grundskollärare förhåller sig till bildämnet i sin egen undervisning av andra skolämnen utifrån ett didaktiskt och metodiskt perspektiv. Studien utgår från ett sociokulturellt forskningsperspektiv och utgörs av en kvantitativ och kvalitativ metod. LÄS MER