Sökning: "ämnesintegration"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet ämnesintegration.

 1. 1. Att arbeta med ämnesintegration

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nick Appelqvist; Desirée Ljungdahl; [2020]
  Nyckelord :kunskapsöversikt; ämnesintegration; temabaserat lärande; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : I läroplanen för gymnasiet står det att det är lärarens ansvar att ge eleverna en möjlighet till ämnesövergripande arbete för att reflektera runt yrkeslivets gränsöverskridning (Skolverket, 2011). Som blivande lärare i idrott och hälsa samt naturkunskap ser vi flera gemensamma områden som skulle kunna integreras med varandra. LÄS MER

 2. 2. Ämnesintegration mellan idrott & hälsa och matematik – Hur och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jim Dagsberg; Max Nordmark; [2019]
  Nyckelord :Idrott hälsa; Matematik; Skola; Fysisk aktivitet; Integration;

  Sammanfattning : Som blivande lärare i ämnena idrott & hälsa och matematik vill vi med denna kunskapsöversikt ta reda på hur dessa ämnen kan integreras samt för- och nackdelar med integrationen. Vi har som mål att besvara frågorna ”varför ska ämnena idrott & hälsa och matematik integreras med varandra?” samt ”hur kan en ämnesintegration mellan ämnena idrott & hälsa och matematik genomföras?”. LÄS MER

 3. 3. Ämnesintegration i Historia och Samhällskunskap: Hur lärare utvecklar elevers förståelse om kontroversiella frågor med fokus på terrorism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nathali Andersson; Fia Persson; [2019]
  Nyckelord :historia; historiemedvetande; kontroversiella ämnen; medborgarbildning; samhällskunskap; terrorism; ämnesintegrerad undervisning;

  Sammanfattning : I den här studien har vi valt att undersöka hur lärare i årskurs 7–9, i en ämnesintegration mellan historia och samhällskunskap, undervisar om kontroversiella frågor såsom terrorism. För att besvara våra frågeställningar har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat fem verksamma lärare i årskurs 7–9. LÄS MER

 4. 4. Ämnesintegration i So-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Zweiniger; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Skapande verksamhet : En studie om pedagogers reflektioner kring skapande verksamhet och dess betydelse för barns utveckling och lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Olga Vasilieva; [2018]
  Nyckelord :Skapande; kreativitet; skapande verksamhet; estetik; estetiska lärprocesser; creativity;

  Sammanfattning : SammanfattningI  denna  uppsats  studeras  förskollärares  uppfattningar  om  skapande  verksamhet  och  dessbetydelse för barns utveckling och lärande i förskolans pedagogiska arbete. Studien baseras på definitionen  av  begreppet  skapande. LÄS MER