Sökning: "ämnesintegration"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet ämnesintegration.

 1. 1. Att arbeta med ämnesintegration

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nick Appelqvist; Desirée Ljungdahl; [2020]
  Nyckelord :kunskapsöversikt; ämnesintegration; temabaserat lärande; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : I läroplanen för gymnasiet står det att det är lärarens ansvar att ge eleverna en möjlighet till ämnesövergripande arbete för att reflektera runt yrkeslivets gränsöverskridning (Skolverket, 2011). Som blivande lärare i idrott och hälsa samt naturkunskap ser vi flera gemensamma områden som skulle kunna integreras med varandra. LÄS MER

 2. 2. Grundskollärares inställningar till ämnesintegrerat arbete.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karolina Edin; Linnéa Linde; [2020]
  Nyckelord :ämnesintegration; ämnesövergripande; interdiscpilinary; teachers views; teachers’ beliefs; interdisciplinary school; interdisciplinary teachers’ opinions;

  Sammanfattning : Det står ingenstans i styrdokumenten att skolan ska vara rolig och att det är det undervisningen ska fokusera på. Men det är oftast mer intressant för elever att lära om undervisningen är rolig. Ämnesintegrerat arbete beskrivs i den här kunskapsöversiktens artiklar som ett roligt sätt både att undervisa på och att ta in nya kunskaper. LÄS MER

 3. 3. Naturvetenskap och estetiska lärprocesser : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar ämnesintegrerat med de naturvetenskapliga ämnena och bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Linnea Sandin; [2019]
  Nyckelord :Ämnesintegrering; estetik; barns lärande; grundskolans lägre åldrar;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie som undersöker lärares tankar om att arbeta ämnesintegrerat med de naturvetenskapliga ämnena med ämnet bild. De intervjuade lärarna är sex till antalet och är alla behöriga att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena grundskolans årskurs 1–3. LÄS MER

 4. 4. Ämnesövergripande arbetssätt –ur ett lärarperspektiv igymnasieskolan : En empiristyrd tematisk analysstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Bertil Lundell; [2019]
  Nyckelord :interdisciplinary working methods; integrated curriculum; integrated science; interdisciplinary collaboration; teacher collaboration; thematic instruction; upper secondary school; ämnesövergripande arbetssätt; ämnesintegration; ämnessamverkan; problembaserad undervisning; lärarsamverkan; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Ett ämnesövergripande arbetssätt har både en lång historia och genererar goda resultat,trots detta förskjuts lärarnas uppdrag mot andra, i vissa fall disparata, arbetsuppgifter inom utbildningsväsendet. Hur kommer det sig, är ett ämnesövergripande arbetssätt för svårt? Eller finns det andra förklaringar, det är det som denna studie skall försöka att titta närmare på. LÄS MER

 5. 5. Ämnesintegration i Historia och Samhällskunskap: Hur lärare utvecklar elevers förståelse om kontroversiella frågor med fokus på terrorism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nathali Andersson; Fia Persson; [2019]
  Nyckelord :historia; historiemedvetande; kontroversiella ämnen; medborgarbildning; samhällskunskap; terrorism; ämnesintegrerad undervisning;

  Sammanfattning : I den här studien har vi valt att undersöka hur lärare i årskurs 7–9, i en ämnesintegration mellan historia och samhällskunskap, undervisar om kontroversiella frågor såsom terrorism. För att besvara våra frågeställningar har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat fem verksamma lärare i årskurs 7–9. LÄS MER