Sökning: "ämneskonceptioner"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet ämneskonceptioner.

 1. 1. Bildlärare och deras läromedel : en kvalitativ intervjustudie om bildämnets uppdrag och villkor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Peter Nuottaniemi; [2023]
  Nyckelord :Bildämnet; läromedel; läroplansteori; intervjustudie; ämneskonception;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka bildlärares val och tillämpning av läromedel. Det är en kvalitativ intervjustudie som genom fem bildlärares röster om läromedel belyser bildämnets uppdrag och villkor, samt de utmaningarna och behov de upplever finns i yrket. LÄS MER

 2. 2. Lika viktigt : Demokratiska ämneskonceptioner i SO-läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Christian Camitz; Carlsson Anders; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lika viktigt : Demokratiska ämneskonceptioner iSO-läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Christian Camitz; Anders Carlsson; [2023]
  Nyckelord :ämneskonceptioner; demokrati; intellektuell och moralisk tillväxt growth ; läromedelskoherens; jämlikhet.;

  Sammanfattning : Detta är en läromedelsanalys av SO-läromedel för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.Studien undersöker huruvida läromedel för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet följervissa föreskrifter ur rådande läroplan, Lgr 22 och Gy 22 (läroplanskoherens). LÄS MER

 4. 4. Litteraturanalysens ämneskonceptioner : Litteraturanalysens aktiviteter i läromedel för Svenska 3 och läroplanen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Felicia Granbacke; [2023]
  Nyckelord :Teaching studies; teaching paradigms; literature teaching; upper secondary school; textbooks; Läromedelsanalys; läroboksanalys; litteraturundervisning; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Based on the extensive goals and mission in the Swedish curriculum regarding literature and analysis, this study examines how said curriculum and two textbooks, for the third course in Swedish in upper secondary school, suggests learning activities for literary analysis. Using content analysis and an adapted model of paradigms as a framework, themes are reviewed for how literary analysis is described and literature teaching is prescribed. LÄS MER

 5. 5. Litteraturval - en frihet och ett ansvar : En litteraturstudie om didaktiska val i litteraturundervisning och elevers utveckling av tolerans och förståelse för kulturell mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Antonia Gårdmarker; Lydia Nyberg; [2023]
  Nyckelord :didaktiska val; litteraturundervisning; beslutsteori; ämneskonceptioner; interkulturell undervisning;

  Sammanfattning : När lärare ska välja skönlitteratur att använda i sin undervisning står det inte explicit uttryckt i kursplanen vilken litteratur lärare bör skapa sin undervisning kring. Utöver kursplanen har skolan en värdegrund som ska genomsyra all undervisning. LÄS MER