Sökning: "ämneskunskaper i slöjd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ämneskunskaper i slöjd.

 1. 1. Återbruk och undervisning : En kvalitativ studie av kombinationen textilslöjd och miljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Karin Åslund; [2016]
  Nyckelord :Bomull; textil konsumtion; textil avfallshantering; hållbar utveckling; Lgr 11;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för uppsatsen har varit att söka fakta gällande miljöfrågor som rör bomullsmaterialet och textil avfallshantering. Detta som starkt argument för arbetsmomentet återbruk i textilslöjden. LÄS MER

 2. 2. Från slöjdprocess till arbetsprocesser - forskare och slöjdlärares syn på förändringen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annika Nohlberg Jildenmyr; Anne-Charlotte Tüll; [2012]
  Nyckelord :slöjd; slöjdprocessen; arbetsprocesser; lärprocesser; processarbete; läroplaner; kursplaner; analys; värdering; reflektion; förmågor; kommunicera lärande; ämneskunskaper i slöjd; teoretisera slöjd;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet har vi velat ta reda på skillnaden mellan slöjdprocessen och arbetsprocesserna, som det numera heter i den nya läroplanen, Lgr11. I stort kan vi tycka att den nya kursplanen i slöjd inte skiljer sig så väldigt mycket från Lpo94, men att fokus har ändrats från att i princip hänga upp hela slöjdens arbete kring slöjdprocessen mot en mer generellt syn på arbete i processform. LÄS MER