Sökning: "ämnesneutrala ord"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ämnesneutrala ord.

 1. 1. Undervisning som främjar elevernas användande av begrepp relaterade till värme och temperatur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hatidza Mujkanovic; Rafah Al-Dawoodi; [2020]
  Nyckelord :arbetssätt; begrepp; begreppsförståelse; poststrukturellt; sociokulturellt; temperatur; värme;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med vårt skrivande är att utreda hur lärare kombinerar olika arbetssätt för att främja elevernas lärande och förmågor inom naturorienterande ämnena i årskurs 4-6. I fokus för vårt intresse är elevernas utveckling av naturvetenskapliga begrepp värme och temperatur. LÄS MER

 2. 2. Elevers vokabulär i årskurs 3 : Ämnesneutrala och ämnesspecifika ord i nationella prov

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Markus Norrström; [2014]
  Nyckelord :Faktatexter; nationella prov; ämnesneutrala ord; ämnesspecifika;

  Sammanfattning : Hösten 2006 bestämde sig regeringen för att utforska möjligheterna att införa ämnesmål iskolan ibland annat ämnet svenska för elever i årskurs 3. Ungefär två och ett halvt år senare ärdet första nationella provet i svenska för elever i årskurs 3 konstruerat. LÄS MER

 3. 3. Andraspråkselevers ordförståelse i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sandra Tynell; [2014]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; ordförståelse; samhällskunskap; ämnesspecifika;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att belysa L2-elevers ordförståelse av ämnesspecifika och ämnesneutrala ord i ämnet samhällskunskap i förhållande till L1-elevers ordförståelse.  Uppsatsen baseras på genomförda ordförståelsetest med 48 elever som studerar på Samhällsvetenskapsprogrammet samt på intervjuer med ämneslärare i samhällskunskap. LÄS MER