Sökning: "ämnesområden i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden ämnesområden i förskolan.

 1. 1. IT och IKT i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarens kompetens i ett pedagogiskt syfte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Liljenby; Monica Nguyen Saewean; [2021]
  Nyckelord :it; ikt; förskola; digitala verktyg; pedagogik;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks IT samt IKT i förskolan. Digitala verktyg blir mer aktuellt för varje dag som går i dagens samhälle vilket även resulterar i att det blir en stor del i barns vardag. Anledningen till det valda ämnet är därför samhällets utveckling samt vilken påverkan det har hos barnen. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattningar och didaktiska val när digitala verktyg används i undervisningen : En kvalitativ studie som berör matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johanna Lexander Lo; Rebecca Stövegård; [2020]
  Nyckelord :digital tools; teaching mathematics; ICT; iPad; didactics; preschool; digitala verktyg; matematikundervisning; IKT; lärplatta; didaktik; förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar om digitala verktyg och deras didaktiska val i användandet av dem i undervisningen. Studien berör också digitala verktyg i relation till ämnesområdet matematik. Studien är kvalitativ och använder sig av semistrukturerade intervjuer samt observation. LÄS MER

 3. 3. Musiken i digitaliseringens spår : Förskolans arbete med musik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Kolsrud; Johan Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Förskola; Musik; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur den ökande digitaliseringen i samhället påverkar förskolans musikarbete. Musiken i dagens förskola kan ses vara under förändring. Digitaliseringen påverkar även förskolan och inte bara samhället. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i förskolan - En komplettering i barns utveckling och lärande : En studie om åtta förskollärares arbete med digitala verktyg tillsammans med barnen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Enri Mussie Kahsay; Maria O'Connor; [2020]
  Nyckelord :digitalisering; lärplattor; förskola; kunskaper; digitala verktyg; lärande; ikt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare berättar om sitt användande av digitala verktyg tillsammans med barnen. Som yrkesverksamma pedagoger inom förskolan upplever vi att det finns både positiva och negativa attityder hos pedagoger till användningen av digitala verktyg. LÄS MER

 5. 5. Var är månen? : En intervjustudie om pedagogers uppfattningar av undervisning i naturvetenskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ann-Sofi Hägg; Amanda Stridh; [2020]
  Nyckelord :Naturvetenskap; förskollärare; barnskötare; fenomenografi; kvalitativa intervjuer; undervisning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en kvalitativ intervjustudie där syftet är att undersöka hur förskollärare respektive barnskötare uppfattar ämnet naturvetenskap i förskolan. Studien syftar även till att undersöka om det finns någon skillnad i hur de olika yrkeskategorierna uppfattar undervisning i naturvetenskap. LÄS MER