Sökning: "ämnesomsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet ämnesomsättning.

 1. 1. Viloämnesomsättning bland elitidrottare : Validering av mätutrustning samt ekvationer med hänsyn till kroppssammansättning och symtom på relativ energibrist

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Peter Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Elitidrottare; ämnesomsättning; kroppssammansättning; energitillgänglighet;

  Sammanfattning : Bakgrund Viloämnesomsättning (RMR) kan uppskattas med ekvationer eller mätas med indirekt kalorimetri och är en viktig parameter i idrottsnutritionistens arbete att ta hänsyn till vid upprättandet av kostråd. Sänkt RMR kan vara en del av symtombilden beträffande relativ energibrist (RED-S). LÄS MER

 2. 2. Vilken kurs är mest intressant? : Gymnasieelevers inställning till Biologi 2 och Kemi 2 med fokus på ämnesomsättning

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Lovisa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Biology; Chemistry; High school; Attitudes; Difficult; Course; Student; Metabolism; Teacher; Biologi 2; Kemi 2; Gymnasiet; Intresse; Svårt; Kurs; Elev; Metabolism; Ämnesomsättning; Lärare;

  Sammanfattning : Som blivande lärare i biologi och kemi på gymnasiet är det intressant att undersöka elevers inställning till dessa ämnen. Finns det en parallell mellan elevers intresse för en kurs och vad elever upplever är en svår kurs? För att kunna göra en jämförelse mellan kurserna har studien gjorts utifrån ämnesomsättningen i Biologi 2 samt Kemi 2. LÄS MER

 3. 3. Läkemedelsanvändningen hos män och kvinnor 60 år och äldre- resultat från Swedish Natonal Study On Aging And Care (SNAC- Blekinge)

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Malin Nilsson; Rebecka Nordhammer; [2018]
  Nyckelord :ATC- systemet; lidande; läkemedelsanvändning; polyfarmaci; sjuksköterskan; säker vård; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedel är den vanligaste behandlingsformen hos äldre. Läkemedelsanvändningen har varit störst bland personer på särskilda boenden och multisjuka äldre i ordinärt boende som i snitt använder 7–12 läkemedel per person. En av tio akuta inläggningar av äldre på sjukhus beror helt eller delvis på läkemedelsbiverkningar. LÄS MER

 4. 4. Changes in dairy cows’ temperature

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :jessica isaksson; [2017]
  Nyckelord :dairy cows; core body temperature; rectal temperature; skin temperature; infrared camera;

  Sammanfattning : Lactating cows have a higher heat production due to the milk synthesis compared to dry cows. In the regulation and general advice regarding animal husbandry (SJVFS 2010:15) it is stated that animals should be kept in thermal comfort. LÄS MER

 5. 5. Djursjukskötarens perspektiv vid radiojodbehandling av katt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ellen Håkansson; [2016]
  Nyckelord :radiojodbehandling; strålskydd; katt; omvårdnad; djursjukskötare; hypertyreos;

  Sammanfattning : Katter diagnosticerade med hypertyreos har tumörvävnad i sköldkörteln. Tumörvävnaden orsakar ökad utsöndring av sköldkörtelhormon och därmed ökad ämnesomsättning hos katten. Rubbningen ger en massystemisk påverkan av ett flertal organ och kroppsfunktioner vilket gör att symtom som ökad aptit och samtidig viktnedgång uppkommer. LÄS MER