Sökning: "ämnesplanen"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet ämnesplanen.

 1. 1. Att skapa betydelse med vardagens texter. Betydelseskapande resurser hos kvinnor med kort studiebakgrund och inom sfi-utbildningen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Mimmi Rombach; [2021-05-24]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; sfi; grundläggande litteracitet; affordanser; multimodalitet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om kortutbildade vuxna utan grundläggande litteracitet och hurde interagerar med och skapar mening av vardagens texter. I arbetet benämns de verktyg med vilka individerna skapar förståelse för resurser och delas efter resursmodellen (Franker 2016) in i språkliga, litteracitetsanknutna och sociokulturella resurser. LÄS MER

 2. 2. ”Det handlar om att söka, granska, tolka och värdera” : En kvalitativ enkätstudie om historielärares uppfattning av källkritik och användning av historiska källor i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Sofi Lindell; [2021]
  Nyckelord :historieundervisning; historiskt tänkande; källkritik; källkritisk metod; källhantering; lärares ämnesuppfattning; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Ämnesplanen för historia i gymnasiet beskriver att elever ska ges förutsättningar till att utveckla förmågan att ”söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder”. De källkritiska kriterierna är en viktig del av denna metod men bör inte utgöra navet i undervisning. LÄS MER

 3. 3. Programmering för ämneslärare imatematik : En studie om fortbildningar i programmering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Petra Johansson; Madeleine Grabler; [2021]
  Nyckelord :Matematik; Didaktik; Fortbildning; Kompetensutveckling; Programmering; Ämneslärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning: I Sverige kommer det en ny ämnesplan i matematik på gymnasiet under hösten 2021. I den nyaämnesplanen skrivs programmering fram mer än i den tidigare ämnesplanen (Skolverket, 2018).Programmering är något som många lärare känner sig osäkra på. LÄS MER

 4. 4. Är programmering ett problem? : En undersökning om huruvida programmeringsuppgifter i matematikläromedel överensstämmer med ämnesplanens intentioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Miriam Magnusson; Johanna Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Mathematics; programming; problem solving; curriculum; mathematics education; secondary school; Matematik; programmering; problemlösning; läroplan; matematikundervisning; gymnasiet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine whether programming tasks in different textbooks correspond with the curriculum's intended goals. According to these goals programming is to be used as a tool for problem solving. LÄS MER

 5. 5. ”Eftersom vi går NIU ska vi inte ha lika mycket bollsporter för det kan vi redan” : En kvalitativ studie om upplevelser av ämnesinnehållet i idrott och hälsa hos elever som läser specialidrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Mattis Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Specialidrott; idrott och hälsa; läroplansteori; formulering; transformering; realisering; ämnesplanen.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en förståelse kring hur specialidrottselever upplever ämnesinnehållet i idrott och hälsa. Målet med studien var även att se hur elevernas upplevelser kring innehållet är i förhållande till den definierade ämnesplanen, det vill säga om undervisningen exempelvis anpassats utefter eleverna som specialidrottsklass. LÄS MER