Sökning: "ämnesutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet ämnesutveckling.

 1. 1. Eleverna utvecklas på så många olika sätt! : En intervjustudie med SO-lärare i årskurs 4–6 om hur skönlitteratur används i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Martina Sjöstrand; [2019]
  Nyckelord :SO-undervisning; SO-didaktik; skönlitteratur; historiemedvetande; motivation; läsutveckling; ämnesutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 använder sig av skönlitteratur i SO-undervisningen. Tidigare forskning visar att skönlitteratur utvecklar kunskaper, empati, samt förståelse för andra människor och historia. Det har även visat sig att eleverna blir både engagerade och motiverade i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteraturen, en kunskapskälla och en didaktisk möjlighet : Att använda skönlitteratur i samhällskunskaps- och historieundervsningen i årskurs 4-6

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Martina Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :samhällskunskap; historia; skönlitteratur; lässtrategier; läsutveckling; ämnesutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur användandet av skönlitteratur i ämnena historia och samhällskunskap sker enligt forskning. Elevernas läsförmåga sjunker visar undersökningar som gjorts, samtidigt som eleverna läser allt mindre. LÄS MER

 3. 3. Specialläraren som skolutvecklare

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Jonsson; [2017]
  Nyckelord :profession; skolutveckling; speciallärare; språk-; läs- och skrivutveckling; utbildning; yrkespraktik;

  Sammanfattning : Det finns väldigt lite forskning kring den nya speciallärarutbildningen och specialläraruppdraget. Speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling får en speciell kompetens inom språkutveckling men frågan är om de får kunskaper kring att leda ämnesutveckling eller skolutveckling och om de arbetar med detta område i sitt dagliga arbete. LÄS MER

 4. 4. Historieundervisning i ett flerspråkigt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Robin Wikander; [2016]
  Nyckelord :Språkutvecklande undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka tre historielärares och elva elevers syn på hur undervisning bör bedrivas i ett språkligt heterogent klassrum. De frågor som ligger till grund för denna studie är: ● Hur ser lärare och elever på språket i historieundervisningen? ● Hur anser lärare och elever att historieundervisningen borde se ut för att gynna både ämnesutveckling och språkutveckling? ●Vilka arbetssätt, strategier, stöd och anpassningar används i historieundervisningen och på vilket sätt är de anpassade till klassrumssituationen? Metoden som använts är kvalitativa intervjuer med elever och lärare. LÄS MER

 5. 5. Att fånga det upplevda : Fenomenologiska perspektiv på måltidsupplevelsen

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Daniel Collin; [2016]
  Nyckelord :fenomenologi; smak; upplevelse; vin; filosofi; estetik; praktik;

  Sammanfattning : Människan står i kontakt med omvärlden genom sina sinnen. När vi möter vår omgivning, smakar på saker, rör vid saker eller blir berörd av saker, sker det i form av upplevelser. LÄS MER