Sökning: "ämnet idrott och hälsa hälsoprofil"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ämnet idrott och hälsa hälsoprofil.

 1. 1. Intresset för fysisk aktivitet - en jämförelse mellan elever i årskurs fem på två skolor med olika inriktningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Petrusic; [2008]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; barn och ungdomar;

  Sammanfattning : Det främsta syftet med denna uppsats var att prova en hypotes och se om elever i årskurs fem på en skola med hälsoprofil påverkas till en mer fysisk aktiv fritid än de elever som går på en skola utan hälsoinriktning. Ett undersyfte var även att se om det finns någon skillnad på idrottsintresset hos flickorna och pojkarna. LÄS MER

 2. 2. Intresset för fysisk aktivitet - en jämförelse mellan elever i årskurs fem på två skolor med olika inriktningar. The interest of physical exercise - a comparison between students in 5th grade at two schools with different concentrations

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Petrusic; [2008]
  Nyckelord :barn och ungdomar; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Det främsta syftet med denna uppsats var att prova en hypotes och se om elever i årskurs fem på en skola med hälsoprofil påverkas till en mer fysisk aktiv fritid än de elever som går på en skola utan hälsoinriktning. Ett undersyfte var även att se om det finns någon skillnad på idrottsintresset hos flickorna och pojkarna. LÄS MER