Sökning: "ändamålsenligt"

Visar resultat 1 - 5 av 358 uppsatser innehållade ordet ändamålsenligt.

 1. 1. DET REFORMERADE BORGENÄRSSKYDDET Ett förslag på hur det svenska borgenärsskyddet bör reformeras med utgångspunkt i det engelska borgenärsskyddet wrongful trading och en nyckeltalsanalys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ajla Velic; [2022-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kapitalbristbestämmelserna i 25 kap. ABL har starkt kritiserats i doktrin, främst med hänsyn till att styrelsens handlingsplikt är sammankopplad till tidpunkten då det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. LÄS MER

 2. 2. Styrketräning som behandling för patienter med långvarig ländryggssmärta : En kvalitativ intervjustudie av fysioterapeuters erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carl Bidebo; Carl Bidebo; [2022]
  Nyckelord :Behavioral medicine; biopsychosocial; physical therapy; rehabilitation; Beteendemedicin; biopsykosocial; fysioterapi; rehabilitering;

  Sammanfattning : Background: Chronic low back pain (CLBP) is common in primary care worldwide. A patient-centered biopsychosocial approach has been shown to be effective for treatment of CLBP. Research has shown that strength training can reduce pain, increase function, increased self-confidence as well as counteract fear of movement. LÄS MER

 3. 3. Talerätt för barn. En komparation mellan vårdnadsmål, LUV-mål och brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Madelene Bachstätter; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; LVU; Lag om särskild företrädare för barn; talerätt; barn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Children, just like adults, are legal entities according to Swedish law and legislation. This implies they have both rights and obligations to face, which in addition means they also have party capacity. LÄS MER

 4. 4. Bostadsförsörjning för studenter : En jämförelse mellan två kommuner ur ett kommunikativt planeringsideal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Fanny Nord Petersson; Tova Dahlgren; [2022]
  Nyckelord :Housing-shortage; housing supply; students; communicative planning; Bostadsbrist; bostadsförsörjning; studenter; kommunikativ planering;

  Sammanfattning : Bostadsbristen är idag ett faktum i många svenska kommuner och obalansen påbostadsmarknaden påverkar studenter. Kommunerna har ett ansvar för bostadsförsörjningen ochmåste se till att den utvecklas på ett ändamålsenligt och behovsanpassat sätt. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeuters erfarenheter av att arbeta med mödrar som har besvär av rektusdiastas efter förlossning : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maja Johansson; Vilma Sjökvist Tipschis; [2022]
  Nyckelord :Behavioral medicine; physiotherapy; physical activity; musculus rectus abdominis; Beteendemedicin; fysioterapi; fysisk aktivitet; musculus rectus abdominis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rektusdiastas är en delning av musculus rectus abdominis och är vanligt hos kvinnor som fött barn. Det kan ge besvär som instabilitet i bålen samt smärta i ländrygg och bäcken, men även oro och rädsla. LÄS MER