Sökning: "ändelse -is"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ändelse -is.

 1. 1. MANLIGA SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT VÅRDA KVINNLIGA PATIENTER I INTIMA VÅRDSITUATIONER INOM DEN SOMATISKA VÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Daniel Nilsson; Andreas Mårtensson; [2014]
  Nyckelord :genus; manliga sjuksköterskor; kvinnliga patienter; somatisk vård; gender roles; male nurses; female patients; hospital care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Yrket sjuksköterska har bland personalen präglats av kvinnodominans och själva yrkestiteln i sig har en feminin ändelse. När män i större utsträckning väljer att utbilda sig till sjuksköterskor så uppstår nya situationer som inte förekommit tidigare när det bara funnits kvinnlig personal att förhålla sig till. LÄS MER

 2. 2. Ändelsevariation hos svaga maskulina substantiv i äldre svenska : En studie i morfologisk variation och förändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Adrian Sangfelt; [2013]
  Nyckelord :Svaga maskulina substantiv; morfologisk variation; morfologisk förändring; variationslingvistik; Variable rules analysis; utom- och inomspråkliga faktorer;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ändelsevariationen -e/-a hos svaga maskulina substantiv från yngre fornsvenska till yngre nysvenska. Syftet är att frilägga de språkliga faktorer som haft en reglerande effekt på de svaga maskulina substantivens variation och förändringsprocess, och i samband med detta beskriva under vilka inom- och utomspråkliga förhållanden en fornsvensk morfologi blir till en nutida. LÄS MER

 3. 3. Genusbyten - en fallstudie av romanska språk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Sofia Söderberg; [2004]
  Nyckelord :Genusbyte; Romanska språk; Latin; Jämförande språkstudie; Språktypologi; Morfologi; Semantik; Substantiv; Comparative linguistics; typology; Jämförande lingvistik; språktypologi; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Varför byter substantiv genus? Genus är i indoeuropeiska språk en semantisk nominalklassificering som är formellt implicerad. Detta innebär att varje genus har en semantisk kärna som tenderar att uttryckas genom ändelser hos substantivet (men bekräftas genom dess dependenter). LÄS MER