Sökning: "änka"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet änka.

 1. 1. En strimma ljus : En allmän litteraturöversikt om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Ersta Sköndal Bräcke högskola

  Författare :Elisabeth Sandvej Ahlstedt; [2020]
  Nyckelord :loss; companion; aging; elderly; sorrow; widow; widower; SOC; coping; förlust; livskamrat; åldrande; äldre; äldrefrågor; sorg; änka; änkling; KASAM; hanteringsstrategi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad forskningen säger om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat. Som metod används en allmän litteraturöversikt. Som teori används Aaron Antonovskys begrepp KASAM, känsla av sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Konserverad änka : Konservering som företeelse i samband medkyrkoherdars frånfälle i Visby stift 1650-1850

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Gunder Parenmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att släppa taget och ta sig vidare efter att ha vårdat sin demenssjuke make eller maka. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Malin Eriksson; Julia Landström; [2018]
  Nyckelord :förlust; demens; anhörigvårdare; makar;

  Sammanfattning : Bakgrund Mer än hälften av all vård och omsorg utförs av anhöriga i hemmet. De flesta som vårdar en person med demens är dennes make eller maka och det har visat sig vara en överväldigande roll. LÄS MER

 4. 4. Husbonde, fru, dotter och änka En översikt av forskningen kring kvinnlig gestaltning i historieskrivning och på museum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tim Palmkvist; Maja Åkerman; [2018]
  Nyckelord :Kvinnohistoria; Historiografi; Kvinnlig gestaltning; Museum; Genus;

  Sammanfattning : Women’s history, and how it is depicted, projects how history as well as gender and its norms are viewed, interpreted and reproduced. This overview aims to map the research regarding how women has been depicted in historiography and in museum exhibitions. To get an overview of the field, three areas of female depiction shall be focused on. LÄS MER

 5. 5. En praktisk aspekt av döden : Kvinnlig arvsrätt under Mellersta och Nya Riket

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Egyptologi

  Författare :Åsa Saxén; [2016]
  Nyckelord :Arv; kvinnor; Mellersta Riket; Nya Riket; Lahun; Deir el-Medina; imyt-pr; änka;

  Sammanfattning : This essay is about female inheritance in ancient Egypt. Death had a very important part in the Egyptian culture. The goal in this essay is to put focus on an everyday aspect of death, which is often left out. That is, how the living was affected by the death of a close relative. LÄS MER