Sökning: "ära"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet ära.

 1. 1. ”Distansarbete i all ära, men det är någonting som händer när människor samlas.” : En kvalitativ studie om nyanställdas upplevelser av distansarbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Michaela Jansson; Malin Karlsson; [2022]
  Nyckelord :distansarbete; work life balance; gränser; introduktion; nyanställd; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa studien är att få en fördjupad kunskap samt förståelse för nyanställdas upplevelser av distansarbete. Vi vill genom vår studie uppmärksamma hur en nyanställd kan påverkas av att påbörja ett arbete helt eller delvis på distans. LÄS MER

 2. 2. Att väcka kärlek till naturen : Naturskyddsföreningen ur ett känslopolitiskt perspektiv 1909–1919

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Säll Linnea; [2022]
  Nyckelord :Naturskyddsföreningen; naturskyddshistoria; naturskydd; miljöhistoria; känslohistoria; kärlek; 1909 - 1919; Sverige; nationalromantiken.;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats studerar den tidiga svenska naturskyddsrörelsens historia utifrån ett känslohistoriskt perspektiv. År 1909 startades Naturskyddsföreningen vars syfte var att väcka och underhålla kärlek till den svenska naturen, samt kämpa för dess beskydd. LÄS MER

 3. 3. Polisers rätt till kränkningsersättning : Ska polisers rätt till kränkningsersättning vara begränsad på grund av deras yrke?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elias Söderberg; [2022]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; kränkningsersättning; särskilt utsatta yrkesgrupper; polis;

  Sammanfattning : A person who through crime severely violates another person’s person, freedom, peace or honour shall indemnify the injured party for damage such violation inflicts on the injured party. This is called ”kränkningsersättning” and is regulated in Chapter 2, Section 3 of the Swedish Act on Tort damages (skadeståndslagen). LÄS MER

 4. 4. Guds ära, rådets behag och rikets lugn : Åberopandet av Gud i det svenska riksrådets protokoll 1621-1636

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Albin Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Stormaktstiden; politisk kultur; trettioåriga kriget; symbolsystem.;

  Sammanfattning : The 1600’s were a turbulent period of Swedish history. War, the effects of confession-building and the growing influence of the privy council marked the first half of the century. The purpose of this essay is to analyse how God was invoked in the Swedish privy council protocols during 1621-1636 and to determine the function of these invocations. LÄS MER

 5. 5. ”Bóg, Honor, Ojczyzna!” : Kvantitativ analys av fackföreningsmedlemskap och högerradikalism i Polen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Clara Rydström; Julia Lundgren; [2022]
  Nyckelord :European Social Survey; nationalism; Poland; radical right; trade union;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the connection between trade union membership and radical right attitudes in Poland. To achieve this survey data from European Social Survey (ESS) was used. One of the questions that the study aims to answer is whether trade union members are more likely to display radical right attitudes. LÄS MER