Sökning: "ärekränkning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet ärekränkning.

 1. 1. Kränkningar på internet - Den enskildes rättsliga skydd vid spridning av integritetskränkande bilder och filmer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Levén; [2019]
  Nyckelord :Kränkningar; internet; olaga integritetsintrång; förtal; spridning; bilder; filmer; ärekränkning; integritetskränkande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Yttrandefriheten, skyddet för privatlivet och gränsöverskridande personlighetskränkningar inom den internationella privat- och processrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrika Bladh; [2016]
  Nyckelord :Internationell privat- och processrätt; lagval; domsrätt; gränsöverskridande personlighetskränkningar; ärekränkning; yttrandefrihet; skyddet för privatlivet och den personliga integriteten;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vardagssysslor och rättspraxis : En studie om kvinnor vid Norra Åsbo häradsrätt under åren 1680 och 1681

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Kontext & kulturgränser (KK)

  Författare :Malin Arnesson; [2015]
  Nyckelord :1600-tal; Skåne; Norra Åsbo; Kvinnor; Genus;

  Sammanfattning : Studien bygger på hur kvinnorna vid Norra Åsbo häradsrätt framkommer i domboken under åren 1680 och 1681. I förhållande till tidigare forskning har en diskussion förts gällande om kvinnan var underordnad mannen och i så fall hur detta har framkommit i domboken. LÄS MER

 4. 4. Näthat - Den moderna mobbningen - Hur väl fungerar den svenska lagstiftningen gentemot näthatsbrotten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristian Ekholm; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt en. criminal law ; näthat; ärekränkning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Näthat är någonting nytt, men samtidigt inte. Det har funnits en tid men samhället har bara inte vetat vad det varit eller inneburit. Men ämnet har blivit väldigt aktuellt, och nämns nog i tidningar och på sociala medier i alla fall ett par gånger i månaden. Detta ämne borde egentligen ha varit aktuellt för flera år sedan. LÄS MER

 5. 5. Affekt Online: Effekt Offline - Om förtalsliknande företeelser av sexuell karaktär på en digital arena.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Melanie Gutman; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; sexualitet; virtuell våldtäkt; ära; kapital; defamation; förtal; ärekränkning; nätkränkningar; näthat; skyddsintresse; Internet; Tendens X; habitus; rättssociologi; online; offline; sexualbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The legal cases concerning unwanted online publishing of private material have experienced a significant rise in the last few years peaking around 2012 in Sweden, with initial assiduities around the issue being brought about by the “Instagram riots”. Up to this day, there is yet to be a collective term to entirely encompass these cases, and although the specific details differ between each case, there is an apparent common thread in the majority of the assessments – defamation. LÄS MER