Sökning: "ärftlighet hund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ärftlighet hund.

 1. 1. Kopparassocierad kronisk hepatit hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofie Djerf; [2019]
  Nyckelord :kopparassocierad; kronisk hepatit; cirrhos; koppar; ackumulation; koppartoxikos; hund; etiologier;

  Sammanfattning : Kronisk hepatit är relativt vanligt förekommande hos hund och kan orsakas av många olika etiologier, varav en är förhöjd upplagring av koppar i levern. Koppar är ett essentiellt spårämne som intas med födan. Fysiologiskt sker den främsta kopparupplagringen i levern och kopparöverskott utsöndras främst från kroppen via gallan. LÄS MER

 2. 2. Beteende som avelsutvärdering på hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Evelina Kess; [2017]
  Nyckelord :Hund; beteende; funktion; avel; genetik; mentalitet; arvbarhet; avelutvärdering; avelsprogram;

  Sammanfattning : Det här är en litteraturstudie som syftar till att sammanfatta befintliga studier om huruvida det är möjligt att testa för och få fram en arvbarhet för olika beteendebete-ende egenskaper. Den vanligaste orsaken till omplacering av hund är oönskade bete-ende, att ändra på det bör vara av stor betydelse i hunduppfödning. LÄS MER

 3. 3. Orsaker till osteosarkom hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ida Victorsson; [2012]
  Nyckelord :Rb; retinoblastom; hund; osteosarkom; p53; ärftlighet;

  Sammanfattning : Osteosarkom, (OS) är hundens vanligaste primära bentumör. Appendikulärt OS förekommeroftare än axialt, med långa rörbenens metafysregion som predilektionställe. Etiologin bakomtumören är ännu okänd men flertalet riskfaktorer som t ex. ålder och storlek har identifierats. LÄS MER

 4. 4. Mastcellens roll vid atopisk dermatit hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofie Andersson; [2011]
  Nyckelord :mastcell; inflammation; atopisk dermatit; hund; allergi; överkänslighet; allergenspecifik immunoterapi; hyposensibilisering; intradermaltest; ärftlighet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGDenna litteraturstudie har gjorts med syfte att utöka kunskapen om atopisk dermatit hos hund med fokus på mastcellens roll i immunopatogenesen. Atopisk dermatit är en relativt vanlig sjukdom som kan drabba alla hundar oavsett ras; den är oftast livslång och kräver visst arbete för att diagnosticera och behandla med gott resultat. LÄS MER

 5. 5. Arvbarhet av dilaterad kardiomyopati hos Newfoundlandhundar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Mikael Hagman; [2009]
  Nyckelord :dilaterad kardiomyopati; dcm; newfoundland; hund; ärftlighet; arvsgång; nedärvning;

  Sammanfattning : Dilaterad kardiomyopati (DCM) är en relativt vanlig och mycket allvarlig sjukdom hos hundrasen Newfoundland. Sjudomen kännetecknas av att hjärtats kontraktionsförmåga minskar vilket leder till symtom på hjärtsvikt. Syftet med studien är att undersöka om sjukdomen är ärftlig och, i så fall, sjukdomens arvsgång. LÄS MER