Sökning: "ärta"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet ärta.

 1. 1. Extraktion av proteiner från olika råvaror för humankonsumtion

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Vilma Smedberg; [2020]
  Nyckelord :proteinextraktion; alkalisk extraktion; protein; isolat; mjölmask; filamentös svamp; mykoprotein; solubilisering; avfettat mjöl; quinoa; ärta; isoelektrisk punkt; dispergera och supernatant;

  Sammanfattning : Som följd av dagens ökning i global befolkning och köttproduktion är alternativa hållbara köttsubstitut mycket eftertraktat. Som basal råvara kan växter eller mikrobiella produkter utnyttjas för proteinrika hållbara livsmedelsprodukter. LÄS MER

 2. 2. Weed Seed Bank Assessment in Organic Crop Rotations : Comparing the weed suppression effect from intercropping field pea and spring barley, with sole cropping and black fallow

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Harald Helgesson; [2019]
  Nyckelord :weed management; crop competitive ability; black fallow; organic crop production; Pisum sativum; Hordeum vulgare; Avena sativa;

  Sammanfattning : In the urge to mitigate the negative impact of weeds, like reduced yields, both agricultural and horticultural production have heavily relied on herbicides for weed control. This has led to vast environmental problems like human health risks and negative impact on biodiversity. LÄS MER

 3. 3. Antinutritionella faktorer i baljväxter : hälsoeffekter, halter och effekter av beredning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ylva Henriksson; [2017]
  Nyckelord :baljväxter; antinutritionella faktorer; proteasinhibitorer; α-amylasinhibitorer; lektiner; saponiner; α-galaktosider; fytat; tanniner; oxalat; lektiner; sojaböna; lupin; bondböna; trädgårdsböna; ärta; lins; beredning; tillagning;

  Sammanfattning : Konsumtion av baljväxter som livsmedel har positiva hälsoeffekter men begränsas av förekomsten av antinutritionella faktorer (ANF). ANF minskar utnyttjandet av näringsämnen genom olika mekanismer, till exempel inhibering av digestionsen-zymer eller komplexbindning med mikro- och makronutrienter, och kan vara direkt skadliga i stora mängder. LÄS MER

 4. 4. Bladmögel i ekologisk potatisodling. Alternativa metoder för reglering av potatisbladmögel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anna-ärta Arnell; [2015-10-05]
  Nyckelord :Potato; Organic farming; Late blight; Phytophthora infestans; Cultivation methods;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 15 hp, 2015.... LÄS MER

 5. 5. Orsaker till problem med skal-fasthet hos matpotatis

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Gabriella Olsson; [2014]
  Nyckelord :skalfasthet; periderm; skal; skalmognad; matpotatis; kalcium; torquemeter; knölar; phellem; phellogen; ; phelloderm; skalfinish ;

  Sammanfattning : Idag ställs stora krav på matpotatisen utseende. Att förbättra skalfinishen är många gånger önskvärt för matpotatisodlaren. En försämring av skalfastheten hos etablerade matpotatissorter har uppmärksammats av Lars Bolin, VD på Svensk Potatis. LÄS MER