Sökning: "ärta"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet ärta.

 1. 1. Antinutritionella faktorer i baljväxter : hälsoeffekter, halter och effekter av beredning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ylva Henriksson; [2017]
  Nyckelord :baljväxter; antinutritionella faktorer; proteasinhibitorer; α-amylasinhibitorer; lektiner; saponiner; α-galaktosider; fytat; tanniner; oxalat; lektiner; sojaböna; lupin; bondböna; trädgårdsböna; ärta; lins; beredning; tillagning;

  Sammanfattning : Konsumtion av baljväxter som livsmedel har positiva hälsoeffekter men begränsas av förekomsten av antinutritionella faktorer (ANF). ANF minskar utnyttjandet av näringsämnen genom olika mekanismer, till exempel inhibering av digestionsen-zymer eller komplexbindning med mikro- och makronutrienter, och kan vara direkt skadliga i stora mängder. LÄS MER

 2. 2. Bladmögel i ekologisk potatisodling. Alternativa metoder för reglering av potatisbladmögel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anna-ärta Arnell; [2015-10-05]
  Nyckelord :Potato; Organic farming; Late blight; Phytophthora infestans; Cultivation methods;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 15 hp, 2015.... LÄS MER

 3. 3. Orsaker till problem med skal-fasthet hos matpotatis

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Gabriella Olsson; [2014]
  Nyckelord :skalfasthet; periderm; skal; skalmognad; matpotatis; kalcium; torquemeter; knölar; phellem; phellogen; ; phelloderm; skalfinish ;

  Sammanfattning : Idag ställs stora krav på matpotatisen utseende. Att förbättra skalfinishen är många gånger önskvärt för matpotatisodlaren. En försämring av skalfastheten hos etablerade matpotatissorter har uppmärksammats av Lars Bolin, VD på Svensk Potatis. LÄS MER