Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Sekundosuccession till förmånsförvärvda livförsäkringar : Föreligger stöd för nuvarande tillämpning?

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Henricson; [2020]
  Nyckelord :Efterarv; sekundosuccession; efterarvsrätt; förmånstagare; livförsäkring; förmånsförvärv; särkullbarn;

  Sammanfattning : Parallellt med den svenska regleringen av arv förekommer rättsformeln förmånsförvärv av livförsäkringsersättningar. I svensk arvsrätt har bröstarvingar, avkomlingar till den avlidne, bästa arvsrätten. LÄS MER

 2. 2. Vi kanske borde gifta oss? - en rättsvetenskaplig uppsats om skillnaden mellan sambors och makars rätt till arv samt de normativa grundmönstrens påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Evelina Kohlin; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; arvsrätt; sambor; makar; normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : “The Swedish family law regulation mirrors fundamental values in the society in many ways, regardless of if they have been there for a long period of time or if they are a result of the legislation. This is a matter of an intercommunion between laws and values of society. LÄS MER

 3. 3. Särskilda skäl - om undantaget i det förstärkta laglottsskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christian Svensson; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; familjerätt; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den legala arvsordningen ska garantera att en bröstarvinge får del av föräldrarnas egendom när de dör. I Sverige ska den del en bröstarvinge är garanterad vara hälften av kvarlåtenskapen delat med antalet bröstarvingar. Denna del kallas laglott. Detta innebär en begränsning av en förälders rätt att testamentera bort egendom. LÄS MER

 4. 4. Boutredningsmannaförfarandet - Ställningen i förhållande till dödsbodelägarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; Ekonomisk familjerätt; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När någon går bort försvinner inte det den avlidne efterlämnar sig automatiskt. Ett dödsbo bildas som omfattar den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt sett kommer dödsboet att förvaltas av dödsbodelägarna, det vill säga de som på något sätt kommer ha del av det som ingår i dödsboet genom arv eller genom testamente. LÄS MER

 5. 5. Tillfällig vårdplikt för tredje mans egendom vid konkursutbrottet : En jämförelse med bl.a. ärvdabalken och allmänna rättsgrundsatser

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Carl Oscar Andersson; [2019]
  Nyckelord :Vårdplikt; konkurs; konkursförvaltare; konkurslagen; obeståndsrätt; lösöre;

  Sammanfattning : Konkursförfarandet är ett komplext förfarande som regleras av omfattande och relativt avancerad lagstiftning. Syftet med förfarandet är att under ordnade former avveckla en insolvent konkursgäldenärs verksamhet samtidigt som konkursborgenärers fordringar tillgodoses och regleras.   Även andra parter kan beröras av konkursen. LÄS MER