Sökning: "ätbara perenner"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ätbara perenner.

 1. 1. Effekter av ätbara perenner som inslag i den småskaliga grönsaksproduktionen : en intervjustudie i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hanna Jalilvand Forslund; Vera Celia Öster; [2021]
  Nyckelord :småskalig odling; ätbara perenner; social hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks hur en introduktion av perenna grödor kan påverka den småskaliga grönsaksproduktionens sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet, med avstamp i att många småskaliga odlare har svårt att få företaget att gå runt. I denna studie har kvalitativ information samlats in genom fem intervjuer med småskaliga odlare som integrerat ätbara perenner i form av bär, frukt, grönsaker och nötter i sina odlingar, detta för att få en bild av hur det ser ut inifrån företagen. LÄS MER

 2. 2. Naturalistisk växtgestaltning i gränslandet mellan hus och natur : ett gestaltningsförslag för Naturhusvilla

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erikka Chapman; [2020]
  Nyckelord :naturalistisk växtgestaltning; dynamiska planteringar; kretslopp; gestaltningsförslag; växthusvilla; naturhus; naturhusvilla; mönsterrapport; planteringsmatris; naturalistic planting design; design proposal; Nature House; natural housing; matrix plantings; dynamic plantings; ecological plant design;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett gestaltningsförslag för en Naturhusvilla där naturalistisk växtgestaltning används för att skapa växtkompositioner med utgångspunkt från naturligt förekommande växtsamhällen. Naturhusvillan är ett bostadshus inneslutet i växthus, där avloppsvattnet renas i växtbäddar (Solvarm 2020). LÄS MER

 3. 3. Gestaltning med ätbara växter : ett förslag för en nyanlagd villatomt i Eskilstuna

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fanny Hellström; [2016]
  Nyckelord :trädgård; växtgestaltning; ätbara växter; landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; stadsodling; villaträdgård; livsstil; frukt och bär;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att gestalta en befintlig villaträdgård med enbart ätbara växter. Förutom att ge skörd ska trädgården också vara en njutbar oas för den boende, med höga estetiska värden, sköna platser att vistas på och övriga funktioner som en privat trädgård kan förväntas bidra med. LÄS MER

 4. 4. Ekologiska perenner - Lokalt och globalt : En Intervju- och Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Jenny Lindgren; [2014]
  Nyckelord :Organic; Perennials; Customer; Demand; Ekologiska; Perenner; Kunder; Efterfrågan;

  Sammanfattning : Abstract The customer demand for ecological products has increased in recent years, within the garden industry this mainly concerns herbs and other edible plants. The organic trend is increasing and more people are aware of the environment and want to take responsibility for it through their purchases for their garden as well. LÄS MER

 5. 5. Ätbara perenner : Ätbara perenner ur aspekterna; Ätbara perenner kontra ätbara annueller, ätbara perenner i förhållandet till klimatet i odlingszon 5samt ätbara perenner i förhållande till odlingsmetoder motsvarande den i en skogsträdgård.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Linnéa Halvarsson; [2012]
  Nyckelord :ätbar perenn skogsträdgård odling zon 5 klimat;

  Sammanfattning : .... LÄS MER