Sökning: "ätliga växter"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden ätliga växter.

 1. 1. Ogräs på burk? : Cirkulär design med inriktning på konsumenters efterfrågan av svenska växter som livsmedel

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Hedda Lindström; [2022]
  Nyckelord :ogräs; foodtech; cirkulär design; hållbar konsumtion;

  Sammanfattning : Det finns 300 000 ätliga växter i världen, trots det används endast 200 av dessa i livsmedel. Inte nog med att de råvaror som finns inte tas tillvara på, dessutom slängs en tredjedel av alla livsmedel som produceras. För att leva hållbart krävs det att livsmedelsproduktionen och människans attityd till livsmedel förändras. LÄS MER

 2. 2. “Låt maten vara din medicin och medicinen din mat” - En intervjustudie om uppfattningar och användningen av läkeväxter i hälsofrämjande syfte

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Karoline Karttunen; Mirjam Larsson; [2019-08-14]
  Nyckelord :Läkeväxter; vilda ätliga växter; hälsofrämjande; uppfattningar; ekologiskt perspektiv; autonomi;

  Sammanfattning : Läkeväxter har varit en viktig källa till både näring och medicin för människan under alla tider. Idag verkar dock kunskapen om och användningen av dessa växter vara relativt låg i Sverige i jämförelse med många andra länder. LÄS MER

 3. 3. Solens betydelse för skörd i den ätliga trädgården

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Författare :Sandra Persson; [2019]
  Nyckelord :solljus; ljus; ljuskvalitet; fotobiologiska processer; ekologiska anpassningar; ätliga växter; ätliga perenner; ätlig trädgård; växtförslag;

  Sammanfattning : New sustainable cultivation systems are on the rise where edible perennial plants play a central role. The interest in growing food for the household has increased, perhaps as an effect of increased distrust of food production and a desire to do something good in a climate-threatened world. LÄS MER

 4. 4. Skogsträdgård i rehabiliteringssyfte : aspekter att ta hänsyn till vid utformning och utveckling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Nathalie Saijyothi; [2018]
  Nyckelord :rehabilitering; hälsa; skogsträdgård; utveckling; design; utmattningssyndrom; stress; stressreducerande; ätliga växter SLU;

  Sammanfattning : Stress är den vanligaste sjukskrivningsorsaken och den som ökat mest av alla diagnoser för sjukskrivning. Samtidigt har det visat sig att vistelse i rehabiliteringsträdgård framgångsrikt hjälpt människor tillbaka till hälsa. LÄS MER

 5. 5. Skogsträdgården : Elevers syn på dess innehåll och användning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik

  Författare :Malin Rosén; [2015]
  Nyckelord :Elevers perspektiv; hållbar utveckling; miljö; skogsträdgård; skolträdgård; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva vad elever i årskurs 2 har för syn på en skogsträdgårds innehåll och dess användningsområden. Vad anser de alltså är viktigt att ha med i en skogsträdgård och vad uppskattar de mest med sin vistelse i den miljön. LÄS MER