Sökning: "ätstörning historia"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ätstörning historia.

  1. 1. ”När det övergår från att vara liksom skoj…” : En diskursanalys av fyra sjuksköterskestudenters tankar om ätstörningar

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

    Författare :Ellinor Dalén; [2006]
    Nyckelord :Genus; ätstörningar;

    Sammanfattning : Cirka fem procent av alla kvinnor i Sverige lider av någon form av ätstörning. Ett av få ställen dit de kan vända sig för att få hjälp är den offentliga sjukvården. Mitt syfte med denna uppsats har därmed varit att undersöka hur blivande sjuksköterskor tänker kring ätstörningar. LÄS MER