Sökning: "ätstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet ätstörning.

 1. 1. Tvingad till vård för anorexia nervosa. En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av sluten psykiatrisk tvångsvård för anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Westin; [2019-05-15]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; ätstörning; slutenvård; psykiatrisk tvångsvård; upplevelser; bemötande; erfarenheter; patientperspektiv; lagen om psykiatrisk tvångsvård;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att få förståelse för före detta patienters upplevelser av att vårdas mot sin vilja på allmänpsykiatrisk avdelning för anorexia nervosa. Syftet har brutits ned i två frågeställningar som handlar om hur personerna beskriver sin upplevelse av sluten psykiatrisk tvångsvård på allmänpsykiatrisk avdelning för anorexia nervosa samt vad de anser vara viktigt i vården av anorektiker som vårdas mot sin vilja. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerat bemötande vid ätstörningar samt inverkan av sociala medier : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Freja Lifmark; Viktoria Svensson; [2019]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; Sjuksköterska- patientrelationer; Sjuksköterskans roll; Sociala medier; Ätstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är ett växande problem som kan leda till dödsfall. Anledningen till ökningen kan bero på användning av sociala medier. Ätstörningar drabbar oftast unga kvinnor men förekommer hos män och kvinnor i olika åldrar. LÄS MER

 3. 3. “Kropp och själ hör ihop, det går inte att separera” : Fysioterapeuters upplevelse av sitt arbete inom ätstörningsvården En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Josefine Othberg; André Leo; [2019]
  Nyckelord :Fysioterapi; Fysioterapeut; Upplevelser; Ätstörningsvård; Ätstörning;

  Sammanfattning : Introduktion: Ätstörning är ett samlingsnamn för flertalet psykiatriska diagnoser som är kopplade till mat, vikt och uppfattningen av sin kropp. Kvinnor är dem som drabbas främst, då de anses utgöra 90% av fallen. Behandlingen består av en teambaserad insats av b.la läkare, psykologer, dietister och fysioterapeuter. LÄS MER

 4. 4. "Även jag kommer bli fri(sk) en vacker dag" : Tonårsflickors upplevelser av att leva med Anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Clara Nilsson Hallgren; Moa Ström; [2019]
  Nyckelord :Eating disorder; Experiences; Health and well-being; Nurse’s role; Suffering; Hälsa och välbefinnande; Lidande; Sjuksköterskans roll; Upplevelser; Ätstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa (AN) räknas idag till en av de allvarligaste psykiska störningar eftersom sjukdomen är förenad med allvarliga komplikationer. Vanligaste åldern för insjuknande är 14–19 år. Tonårsflickor med AN upplever nedsatt hälsa och välbefinnande samt ökat lidande. LÄS MER

 5. 5. Vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten med anorexia nervosa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Michelle Orellana Covarrubias; Emely Wig; [2019]
  Nyckelord :Anorexia; anorexia nervosa; nurse; therapeutic alliance; Anorexia; anorexia nervosa; sjuksköterska; terapeutisk vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa klassificeras som en ätstörning som går ut på en avsiktlig viktnedgång som beror på förändrad kroppsuppfattning. I vårdandet av AN är det av stor vikt att sjuksköterskan fokuserar på individen bakom ätstörningen och är stöttande. Sjuksköterskan spelar en stor roll i vårdrelationen till patienten. LÄS MER