Sökning: "ätstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade ordet ätstörning.

 1. 1. Konsten, kroppen och jag – en studie av aktivism i ett personligt konstnärskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Lindis Ekström; [2023-05-31]
  Nyckelord :aktivism; artivism; låtskrivning; ätstörning; personligt uttryck; konstnärlig process; konstnärskap; normer;

  Sammanfattning : Konsten, kroppen och jag – en studie av aktivism i ett personligt konstnärskap är, precis som titeln säger, en studie som undersöker relationen mellan aktivism och musikskapande i författarens eget personliga konstnärskap. Genom att pröva några av sina tidigare musikstycken mot en teoribildning och sedan använda analysen för att skapa något nytt ämnar författaren få bättre förståelse kring vad aktivism har för roll i deras konstnärskap. LÄS MER

 2. 2. Kroppsuppfattning hos personer med ätstörning: Specialistsjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Holmberg; Pernilla Setteskog; [2023-05-05]
  Nyckelord :Kroppsuppfattning; kroppsmissnöje; skev kroppsuppfattning; ätstörning; viktfobi; specialistsjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är en samling av psykiatriska diagnoser som orsakar stort lidande och ger allvarliga somatiska, psykiska och sociala följder. Kroppsuppfattningen hos personer med ätstörning är ofta påverkad på ett negativt sätt. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av ätstörning hos 70-åringar - baserat på data från H70-studien

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Berggren; Linn Cornéer; [2023-03-30]
  Nyckelord :Ätstörningsymtom; psykisk ohälsa; äldre; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar ökar i samhället idag och är vanligt i kombination med depression och andra psykiska sjukdomar. Att undersöka ätstörning utifrån H70-studien kan ge en inblick i hur stor andel av 70-åringar i allmänhet som har ätstörningstankar, vilket då kan ge vårdpersonal mer kunskap och förståelse för denna problematik. LÄS MER

 4. 4. Men han då? : En kvalitativ intervjustudie om upplevelser av behandling och bemötande bland män med ätstörningar.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hugo Svensson; Alice Thunberg; [2023]
  Nyckelord :Ätstörning; män; behandling; bemötande.;

  Sammanfattning : Ätstörningar är en allvarlig psykisk sjukdom som drabbar både män och kvinnor. Däremot finns det lite forskning och få diskussioner i dagens samhälle om ätstörningar bland män. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av återhämtning från en ätstörning ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Wilma Lindblad; Mateja Markanovic; [2023]
  Nyckelord :Aktiviteter i dagliga livet; Anorexia Nervosa; arbetsterapi; Bulimia Nervosa; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar blir allt vanligare i samhället och drabbar främst unga kvinnor. Två av de vanligaste ätstörningsdiagnoserna är Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa, i båda fallen är orsakerna okända. LÄS MER