Sökning: "ätstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet ätstörning.

 1. 1. HUR ARBETSTERAPEUTISKA METODER FRÄMJAR AKTIVITETSBALANS FÖR UNGA VUXNA PERSONER MED ÄTSTÖRNINGSPROBLEMATIK - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Louise Kragh; Malin Sason; [2020-06-11]
  Nyckelord :Arbetsterapi; roller; vanor; vardag; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste 20 åren har antal ätstörningsdiagnoser ökat med mer än åtta gånger, vilket visar på en trend som är ihållande och fortsätter att öka. Inom arbetsterapin används aktivitet som medel och verktyg för att uppnå hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Vikten av vikten - En kvalitativ innehållsanalys kring upplevelsen att vara sjuk i en ätstörning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna-Johanna Dalquist; [2020]
  Nyckelord :Innehållsanalys; Ätstörning; Återhämtning; Identitet; Recovery; Eating Disorder; Content Analysis; Identity;

  Sammanfattning : Ätstörningar ses i dagens samhälle som ett utmärkande folkhälsoproblem som kan medföra allvarliga medicinska komplikationer. Ätstörningar är komplexa sjukdomar som påverkar såväl det fysiska som det psykiska. Denna studie undersöker upplevelsen av att vara sjuk i en ätstörning, men fokus på identitet och återhämtning. LÄS MER

 3. 3. Ätstörningar : Hur omgivningen påverkas när en ung atlet drabbas av en ätstörning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Fanny Holm; [2020]
  Nyckelord :Atlet; Föräldrar; Syskon; Tränare; Ätstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är en av de tio vanligaste psykiska sjukdomarna i befolkningen och delas in i Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Ätstörning Utan Närmare Specifikation och Hetsätningsstörning och diagnotiseras med hjälp av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Förekomsten av ätstörningar är högre bland atleter än i normalbefolkningen och är vanligast i estetiska- uthållighets- samt viktklassidrotter men förekommer även i idrotter utan uttalade krav på låg kroppsvikt. LÄS MER

 4. 4. Aktivitetens betydelse för personer med ätstörningar: En scoping review med fokus på delaktighet i aktivitet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Catrine Berggren; Olivia Burman; [2020]
  Nyckelord :anorexia; arbetsterapi; bulimia; engagemang; ospecifik ätstörning; anorexia; bulimia; engagement; occupational therapy; unspecific eating disorder;

  Sammanfattning : Ätstörningar är ett ökande problem i samhället och orsakar personligt lidande. Individer som drabbats av ätstörningar kan få en påverkan på aktiviteter i vardagen. Vanor, motivation och utförande i aktiviteter påverkas negativt av sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Anorexia - Min värsta fiende : En bloggbaserad litteraturstudie om kvinnors upplevelse av att leva med anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Persson; Viviana Turesson Alfaro; [2020]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; blogg; lidande; livsvärld; kvinnor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är en ätstörning som inbegriper vägran att äta från den drabbades sida. Personer med anorexia nervosa har en förvrängd kroppsuppfattning som gör att de trots livshotande undervikt ser sig själva som överviktiga. Av alla som drabbas är 90 procent av kvinnligt kön. LÄS MER