Sökning: "ätstörningar skolsköterska"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden ätstörningar skolsköterska.

 1. 1. Skolsköterskans upplevelser i mötet med ungdomar med ätstörningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Carlsson; Sara Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Möte; Skolsköterska; Ungdomar; Upplevelse; Ätstörning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Ätstörning är ett allvarligt sjukdomstillstånd med olika psykiska och fysiska komplikationer där utgången kan vara dödlig. Varje år insjuknar cirka 1-2 % av alla tonårsflickor i någon form av ätstörning i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Jag kan ju inte säga himmel och pannkaka vad du har gått ner i vikt! : Hur skolsköterskor upptäcker och bemöter elever med ätstörningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sara Inborr; Lovisa Norlin; [2015]
  Nyckelord :eating disorders; school nurse; encounter; lived world; interview; ätstörningar; skolsköterska; bemötande; livsvärld; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn och ungdomar i skolan som är missnöjda med sina kroppar tenderar att börja experimentera med mat och träningsvanor vilket kan leda till en ohälsosam kroppsuppfattning. Sociala medier tillsammans med andra media spelar en stor roll i hur de påverkar framförallt kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Hårt att vara ung idag? : en studie om gymnasieelevers psykiska hälsa i Storstockholm

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonas Wetter; Sofia Palmgren; [2011]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; ungdomar; skolsköterska; gymnasium; stockholm;

  Sammanfattning : SyfteVårt syfte med uppsatsen är att undersöka den psykiska ohälsoproblematiken i fem gymnasieskolor i Storstockholm.MetodMetoden som användes var kvalitativa intervjuer med sex stycken skolsköterskor. Kriterierna var att respondenterna skulle arbeta i kommunala gymnasieskolor, belägna i Stockholms kommun, där elevantalet var minst 700. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieungdomars syn på sin hälsa : en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och naturInstitutionen för vård och natur

  Författare :Lisa Runeqvist; [2009]
  Nyckelord :youths’ health; school nurse; life style; relations; mental health; ungdomars hälsa; skolsköterska; livsstil; relationer; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Ungdomars hälsa påverkas av olika faktorer som den psykiska hälsan, övervikt, ätstörningar och självförtroende. Familjerelationer, kompisar och skolan är andra faktorer för att ungdomarna ska må psykiskt bra. LÄS MER

 5. 5. Att äta eller inte äta : Kuratorer och skolsköterskors tankar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida-Maria Haraldsson; Sofia Ramirez Wallqvist; [2008]
  Nyckelord :Ätstörningar; Förekomst; Bakgrund; Massmedia; Föräldrar; Kurator; Skolsköterska;

  Sammanfattning : Denna rapport har som syfte att undersöka hur ett urval av kuratorer och skolsköterskor ser på förekomsten av och bakgrunden till ätstörningar. Rapporten bygger på riktade öppna intervjuer till skolsköterskor och kuratorer vid skolor och ungdomsmottagningar som arbetar med ungdomar i åldern 16-19 år. LÄS MER