Sökning: "ätstörningar"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade ordet ätstörningar.

 1. 1. En kunskapslucka hos lärare kring ätstörningar : En kvantitativ studie om hur lärare arbetar kring ätstörningar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Bea-Lina Holmberg; Olle Gibson; [2021]
  Nyckelord :eating disorders; swedish school; knowledge; Ätstörningar; svenska skolan; kunskap;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien undersöker hur lärare i idrott och hälsa och lärare i andra ämnen i Stockholms län arbetar kring ätstörningar i skolan. Syftet med detta är att ge en bild av vilka faktorer som sätter ramar för arbetet med ätstörningar. Studiens frågeställningar är: 1. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet i behandling av ätstörningar : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Sara Grön; Mica Eriksson Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; behandling; ätstörningar; livskvalitet; ätstörningssymptom; body mass index;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa och bulimia nervosa drabbar ca 3% av Sveriges unga kvinnor och var tredje kvinna lider av ätstörning utan närmare specifikation (UNS). Ätstörning är en heterogen sjukdom där ingen behandling fungerar på alla individer, utan olika behandlingsformer behövs och fysisk aktivitet kan därför vara ett alternativ. LÄS MER

 3. 3. Kroppen & sociala medier : En kvalitativ studie av hur sociala medier kan påverka elitidrottande tjejers kroppsuppfattning ur ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Aisha Faiqi; Camilla Sjöholm; [2021]
  Nyckelord :Kroppsideal; elitidrott; sociala medier; niu;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Denna undersökning syftar till att ur ett genusperspektiv undersöka om elitidrottande tjejers kroppsuppfattning påverkas av sociala medier. Detta har genomförts med hjälp av följande frågeställningar: 1. Hur ser användningen av sociala medier ut bland elitidrottande tjejer? 2. LÄS MER

 4. 4. Hur bemöter idrottslärare elever med ätstörningar? : En kvalitativ studie om idrottslärares upplevelser av att undervisa elever med ätstörningsproblematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Nanding Levin Njie; [2021]
  Nyckelord :ätstörning; elever; bemötande; anpassning; idrottsundervisning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Studien syftar till att få en inblick i hur idrottslärare förhåller sig till elever med ätstörningar och hur dessa elever bemöts, utmanas och bedöms inom ämnet idrott och hälsa.  1.     På vilket sätt anpassas idrottsundervisningen till behovet hos deltagande elever med ätstörningar? 2. LÄS MER

 5. 5. HUR ARBETSTERAPEUTISKA METODER FRÄMJAR AKTIVITETSBALANS FÖR UNGA VUXNA PERSONER MED ÄTSTÖRNINGSPROBLEMATIK - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Louise Kragh; Malin Sason; [2020-06-11]
  Nyckelord :Arbetsterapi; roller; vanor; vardag; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste 20 åren har antal ätstörningsdiagnoser ökat med mer än åtta gånger, vilket visar på en trend som är ihållande och fortsätter att öka. Inom arbetsterapin används aktivitet som medel och verktyg för att uppnå hälsa och välbefinnande. LÄS MER