Sökning: "ätstörningar"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade ordet ätstörningar.

 1. 1. Negativ självbild hos personer med ätstörning - Sjuksköterskans bedömning och åtgärder

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Lindh; Therese Young; [2021-03-03]
  Nyckelord :Negativ självbild; psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; ätstörning;

  Sammanfattning : Eating disorders is a group of serious psychiatric illnesses characterized by persistent problems with food intake. Previous research shows that patients with eating disorders often have a negative self-concept, which can mean that they have, for example, high self-criticism and self-contempt. LÄS MER

 2. 2. En kunskapslucka hos lärare kring ätstörningar : En kvantitativ studie om hur lärare arbetar kring ätstörningar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Bea-Lina Holmberg; Olle Gibson; [2021]
  Nyckelord :eating disorders; swedish school; knowledge; Ätstörningar; svenska skolan; kunskap;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien undersöker hur lärare i idrott och hälsa och lärare i andra ämnen i Stockholms län arbetar kring ätstörningar i skolan. Syftet med detta är att ge en bild av vilka faktorer som sätter ramar för arbetet med ätstörningar. Studiens frågeställningar är: 1. LÄS MER

 3. 3. Behandling av anorexia nervosa : En kvalitativ studie av professionellas arbete med ungdomar som har ätstörningen anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Amanda Holmgren; Mimmi Bylander; [2021]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Ätstörningar; Professionella; Ungdomar;

  Sammanfattning : Ätstörningen anorexia nervosa är ett samhällsproblem som har sin historia långt bak i tiden. Trots det finns det inte särskilt mycket forskning om de som har sjukdomen eller om de som arbetar med det. LÄS MER

 4. 4. Personer med anorexia nervosas erfarenheter vid vårdkontakt : en metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Alexandra Rosén; [2021]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; psychiatric care; mental health care; nursing care; nursing; experiences; Anorexia nervosa; psykiatrisk vård; mentalvård; sjuksköterskevård; omvårdnad; erfarenheter; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar anses vara ett allvarligt psykiatriskt tillstånd som kan vara potentiellt livshotande och åsamka omfattande samt mångårigt lidande. Anorexia nervosa (AN) bedöms som komplext och involverar psykiska som fysiska dimensioner av personers hälsa. LÄS MER

 5. 5. Känsloregleringsinterventioner som tillägg i ätstörningsbehandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karin Sofia Margareta Olsson; Anneli Skogsberg; [2021]
  Nyckelord :Ätstörningar; emotionsreglering; Emotion Regulation Group Therapy; DERS-16; EDE-Q; CIA; eating disorder; emotion regulation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Patienterna som deltog i denna studie har genomgått behandling på Resund som på uppdrag av Region Skåne bedriver dagsjukvård för alla olika ätstörningsdiagnoser. Behandlingen bygger på CBT-E (Fairburn, 2008) med inspiration av CBT-T (Waller et al., 2019). LÄS MER