Sökning: "ätstörningar"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade ordet ätstörningar.

 1. 1. Trakasserier online och ungdomarskroppsuppfattning : En kvantitativ studie om sambandet mellan trakasserier online och kroppsuppfattning

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Valbona Kastrati-Ramadani; [2023]
  Nyckelord :kroppsuppfattning; mobbning online; psykisk ohälsa; sexuella trakasserier online; socioekonomisk status; ungdomar;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det många faktorer som påverkar ungdomarnas kroppsuppfattning. Ungdomar som har blivit utsatta för olika former av trakasserier är mer missnöjda med sin kropp jämfört med de som inte har blivit utsatta för trakasserier. LÄS MER

 2. 2. Psykisk hälsa och livskvalitet hos barn och ungdomar som behandlas för obesitas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annastazia Schelin; Karin Svärd-Offerlind; [2023]
  Nyckelord :Depression; anxiety; eating disorders; health-related quality of life; childhood obesity; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children and adolescents with obesity are at risk of developing depression, anxiety, eating disorders and a low health-related quality of life. In addition, weight-related bullying is another risk factor that can influence mental health. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetsbaserade insatser i ätstörningsvård och deras effekter på patienterna : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Rebecca Frilén; Ronja Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Arbetsterapi; ergoterapi; anorexia nervosa; bulimia nervosa; hetsätningsstörning; ätstörning utan närmare specifikation; behandling; interventioner;

  Sammanfattning : Ätstörningar är en sjukdom som drabbar många och resulterar i stort lidande samt en påverkan i vardagen. Behandlingen som ges är bara delvis effektiv då många aldrig blir friska, en stor risk för återfall och även dödsfall finns. LÄS MER

 4. 4. The effects of sweeteners on the intestinal microbiota among individuals with eating disorders

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Nellie Nyd; [2022]
  Nyckelord :Microbiota; sweeteners; eating disorders; bulimia nervosa; binge-eating disorder; anorexia nervosa; depression; psychopathology; bacteria; microbes; archaeon;

  Sammanfattning : In today's society, the number of people who fall ill with various eating disorders is growing at a furious pace, the queues for treatment are getting longer at the same time as younger people are affected. In addition, it is a common phenomenon with ineffective treatments, where setbacks and relapses are common. LÄS MER

 5. 5. Prevalensen och lidandet av ätstörningar hos sexuella-och könsminoriteter : en icke-systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Ahlgren; [2022]
  Nyckelord :Feeding and eating disorders; gender minority; minority stress; sexual minority; suffering; Könsminoriteter; Lidande; Minoritetsstress; Sexuella minoriteter; Ätstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund   Ätstörningar påverkar ungefär nio procent av världens befolkning. De definieras som allvarliga och tvångsmässiga beteenden med potentiellt livsfarliga konsekvenser. Sexuella-och könsminoriteter är sårbara och marginaliserade grupper med hög risk för att lida av psykisk ohälsa. LÄS MER