Sökning: "äventyrspedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet äventyrspedagogik.

 1. 1. "Vi ska på äventyr!" : -ett utvecklingsinriktat arbete med äventyrspedagogik som metod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Amanda Johansson; [2019]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; äventyrspedagogik; det äventyrsbaserade temat; adventure education; fritidshem och aktionsforskning;

  Sammanfattning : Syftet i utvecklingsarbetet är att inspirera fritidshemslärarna till äventyrspedagogik och att eleverna ska uppskatta de utomhusaktiviteter som erbjuds på fritidshemmet. Nulägesanalysen baseras på intervjuer med fritidshemslärare och elever där det visade sig att utomhusaktiviteterna som utfördes kunde utvecklas. LÄS MER

 2. 2. "Mamma, mamma, jag vågade titta på häxan" : En kvalitativ studie som utforskar äventyrspedagogik som metod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sofia Allvin; Michaela Ellestad; [2017]
  Nyckelord :Pre school; adventure education; experiental learning; play and learning; frame factors; pedagogical method; Förskola; äventyrspedagogik; upplevelsebaserat lärande; lek och lärande; ramfaktorer; pedagogisk metod;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om äventyrspedagogik som metod där syftet är att utforska och bidra med förståelse för vad den pedagogiska metoden äventyrspedagogik innebär. Frågeställningarna som valdes ut för att svara upp till syftet berör hur och varför förskollärare arbetar med äventyrspedagogik, hur förskollärare ser på äventyrspedagogikens möjligheter att stimulera barns lek och lärande samt vilka pedagogiska utmaningar som finns i arbetssättet. LÄS MER

 3. 3. "Det är roligare att spela än att vara ute" : -Om elevernas inställning till utevistelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Hannah Fransén; Jacob Borgryd; [2017]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; äventyrspedagogik; experimental learining; upplevelsebaserat lärande;

  Sammanfattning : Denna studie baserad på aktionsforskning har som mål att skapa en positiv känsla kring utevistelse hos eleverna. Detta genom äventyrs- och utomhuspedagogik där eleverna möter ett upplevelsebaserat lärande. Utvecklingsarbetet genomfördes på en centralt placerad skola med god möjlighet till skogsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Tio vilda hästar till toppen - ett utvecklingsarbete om upplevelsebaserat lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Pia Nilsson; Patricia Saksholm; [2016]
  Nyckelord :Förskola; Miniäventyr; Upplevelsebaserat lärande; Utvecklingsarbete; Äventyrspedagogik;

  Sammanfattning : Av de erfarenheter vi har från förskolan har vi båda känt att upplevelsebaserat lärande inte alls har den centrala roll i verksamheten som vi anser att den borde ha. Därför är syftet med examensarbetet att vinna mer kunskap om ämnet dels för vårt eget framtida arbetssätt men även för andra att kunna ta del av. LÄS MER

 5. 5. En resa till sagornas värld- om upplevelsebaserad pedagogik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Pernilla Nydesjö; [2016]
  Nyckelord :dramatiserad rollek; emotioner; fantasi; förskola; teaterföreställning; upplevelsebaserad pedagogik; äventyrspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka om, och i så fall hur, den fantasibaserade verklighet som skapas i upplevelsebaserad pedagogik, i det här fallet en teaterföreställning med uppföljningsarbete, kan stimulera barns känsloliv och lärande. Metoden är ett kvalitativt gestaltande arbete, en teaterföreställning, som fortsätter i ett upplevelsebaserat äventyr där åtta barn deltagit. LÄS MER