Sökning: "å̊terfall"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade ordet å̊terfall.

 1. 1. Behandling av kronisk myeloisk leukemi med tyrosinkinasinhibitorer i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fatima Muhson; [2019]
  Nyckelord :TKI; tyrosinkinashämmare; KML; imatinib; nilotinib; dasatanib; bosutinib; ponatinib;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid kronisk myeolid leukemi (KML) överproducerar blodstamceller omogna granulocyter som kan öka risken för infektioner, anemi och lätta blödningar. Ifall sjukdomen inte åtgärdas i tidigt skede så kan cancercellerna konkrurera ut friska blodceller vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Lidande hos kvinnor med bröstcancer : En kvalitativ litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Irina Danciu; Olga Ivansson; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; lidande; upplevelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:  Bröstcancer är en benämning på en elakartad tumör i bröstkörteln. Den främsta behandlingsmetoden är mastektomi som innebär att den angripna delen av bröstet eller hela bröstet opereras bort. LÄS MER

 3. 3. Rehabilitering vid muskelbristningar i musculus Triceps Surae : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linda Rinaldo; Irene Sigg; [2019]
  Nyckelord :Muscle strain; Gastrocnemius; Triceps Surae; Tennis Leg; Physiotherapy; Treatment; Rehabilitation; Randomized Controlled Studies RCT ; Muskelbristning; Gastrocnemius; Triceps Surae; Tennis Leg; Fysioterapi; behandling; Rehabilitering; Randomiserade kontrollerade studier RCT .;

  Sammanfattning : Bakgrund: Muskelbristningar i vadmuskulaturen kan vara svårrehabiliterade varför fysioterapeuter, tillsammans med andra professioner, behöver kunskap om vilka rehabiliteringsmetoder som har starkast evidens. Samstämmighet saknas, därav intresset att kartlägga olika rehabiliteringsmetoder. LÄS MER

 4. 4. Mapping re-growth following chemotherapy in high-risk neuroblastoma : The research process in laboratory work

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Linnéa Ödborn Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Neuroblastoma; Therapy resistance; Relapse; Open-and closed laboratory work; Neuroblastom; Behandlingsresistans; Återfall; Öppna och slutna laborationer;

  Sammanfattning : The aim of the current study is to study characteristics of high-risk cancer cells within the childhood disease neuroblastoma (NB) by mapping regrowth after treatment with the chemotherapy doxorubicin (doxo). The cell-line SK-N-BE(2)-C (BE(2)-C) was used as a model. Results from a previous study by Hultman et al. LÄS MER

 5. 5. Det dagliga livet efter behandlingshem för alkohol- och drogmissbruk : Hur hanterar och värderar personer med alkohol- och/eller drogproblematik sina vardagliga aktiviteter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Agnes Linder; Emelie Larsson; [2019]
  Nyckelord :Activity; aftercare; competence; occupational therapy; relapse; values; Aktivitet; arbetsterapi; eftervård; kompetens; värdering; återfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av Sveriges totala befolkning är 5 % beroende och/eller missbrukar alkohol och droger. Det finns samband mellan människors aktivitetsmönster och missbruk, då missbruket har en inverkan på de dagliga aktiviteterna. Strukturen i vardagen har en betydande roll för alkoholkonsumtion och återfall. LÄS MER