Sökning: "åderism"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet åderism.

  1. 1. Ålder är bara en siffra - En kvalitativ studie kring ålders påverkan på det sociala kapitalet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Linn Keszei; Elise Sandh; [2020-09-03]
    Nyckelord :socialt kapital; åderism; åldersmedvetet ledarskap; mentorprogram;

    Sammanfattning : The average life expectancy increases year by year. In 2060, a quarter of the Swedish population is predicted to be 65 or older, therefore the Swedish labour market needs to consider and plan for an ageing workforce. LÄS MER