Sökning: "åhlund"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet åhlund.

 1. 1. Helikopterlogistik i Afghanistan : en teoriprövande studie

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Markus Åhlund; [2019]
  Nyckelord :logistik; Moshe Kress; MEDEVAC; SAE HKP 10B; ISAF.;

  Sammanfattning : Under perioden 2011-2013 opererade det svenska helikopterförbandet Swedish Air Element Helikopter 10B på Camp Marmal i Afghanistan i syfte att utgöra sjuktransportresurs för Regional Command North inom ramen för ISAF (International Security Assistance Force). Förbandet bidrog till sjuktransportförmåga med helikopter i norra Afghanistan tillsammans med amerikanska, tyska och norska helikopterförband. LÄS MER

 2. 2. När barn far illa - faktorer som påverkar sjuksköterskor i beslutet att göra orosanmälan : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Isaksson; Lina Åhlund; [2019]
  Nyckelord :Barnmisshandel; orosanmälan; omvårdnad; sjuksköterska; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeyrket är en av de professioner som enligt lag har skyldighet att anmäla vid misstanke om att barn far illa, trots detta görs inte alltid orosanmälan. Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera faktorer som påverkar sjuksköterskor i deras beslut att anmäla eller inte anmäla vid misstanke om att ett barn far illa. LÄS MER

 3. 3. "Girl Power in Advertising" : A qualitative study of how postfeminism and intersectionality are appropriated in two advertising campaigns

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Angelica Åhlund; [2018]
  Nyckelord :advertising; femininity; gender; intersectionality; postfeminism; media;

  Sammanfattning : Advertising is increasingly, and has become one of the most powerful forms of global communication. It is one of the most influential tools in spreading ideas about gender, ethnicity and sexuality that create perceptions. Advertising has becoming increasingly global due to the globalization of the Western society and culture. LÄS MER

 4. 4. FÖRSTÅELSEEXPERTERNA En etnografisk studie om läsförståelse i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Eva Åhlund Ask; [2017-07-11]
  Nyckelord :habitus; fält; kapital; förskola; läsförståelse;

  Sammanfattning : Denna studies övergripande syfte var att ur ett utbildningssociologiskt perspektiv och med en deskriptiv utgångspunkt undersöka högläsningens sammanhang och förskolebarns sociala språkmiljöer genom att studera om barn ges tillfälle till samtal om de texter de möter i förskolan. Frågeställningar var: Vad får barnen för förutsättningar på förskolan för att kunna utveckla läsförståelse? och Hur samtalar barn om de texter de möter i förskolan? Föreliggande studie har en etnografisk ansats där observationer och intervjuer är centrala insamlingsmetoder. LÄS MER

 5. 5. Designed around you : User Friendly Replenishment of Washer Fluid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hampus Brorsson-Pierre; Kristoffer Åhlund; [2017]
  Nyckelord :User centered design; washer fluid; industrial design engineering; user friendly; usability; automotive design; Användarcentrerad design; spolarvätska; teknisk design; användarvänlighet; användbarhet; bildesign;

  Sammanfattning : This master thesis concerns the development of a refilling position and solution, for washer fluid. As well as a study and development of the use of a secondary washer fluid for winter and summer use. LÄS MER