Sökning: "åker"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade ordet åker.

 1. 1. Finita elementsimuleringar för Norvik hamn

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Mauritz Djursén; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Norvik hamn är en nybyggd ro-ro- och containerhamn placerad på de bästa läget i Östersjön. Norvikhamn ligger endast några kilometer från Nynäshamn och med hjälp av korta infarter och effektivatransportförbindelser ger den direkt tillgång till hela stockholmsområdet. Hamnen är utrustad med enså kallad markstensbeläggning. LÄS MER

 2. 2. Ett uppdrag laddat med känslor : Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i väpnad konflikt vid internationella uppdrag, med fokus på såväl vårdandet som varandet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Ranim Sbaiti; Ebba Olsson; [2022]
  Nyckelord :erfarenhet; krig; militära sjuksköterskor; omvårdnad; väpnad konflikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: I väpnad konflikt tjänstgör militära sjuksköterskor som har i uppdrag att ge vård och omvårdnad till både militära och civila befolkningar. Väpnad konfliktsmiljö kan försvåra deras arbete och försämrar möjligheten att ge en god omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Undervisning om friktion utifrån ett lekpedagogiskt arbetssätt : En studie om naturvetenskaplig undervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Erika Reuter Luthander; Julia Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Barnlitteratur; friktion; fysikundervisning; lekpedagogik; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur barn i förskolan uppfattar fysikaliska fenomenet friktion genom att utgå från ett lekpedagogiskt arbetssätt som tar utgångspunkt i barnboken ”Mamma Mu åker rutschkana”. Undervisningssituationens utformning kombinerade högläsning, dramatisering och naturvetenskap på ett lekfullt sätt. LÄS MER

 4. 4. Quantum Gauge Fields in Cosmology: Cosmic Inflation and Gravitational Waves

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Emma Hermansson; [2022]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this thesis, the consequences of introducing Yang-Mills fields into cosmology are investigated. This is done by the effective action approach, in which the coupling constant is allowed to depend on the quantum fields. LÄS MER

 5. 5. "Jag åker hellre till Israel än till synagogan" : En kvalitativ studie om åtta unga judinnor i Sverige och relationen till deras judiska arv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ebba Viscovi; [2022]
  Nyckelord :Judendom; judinnor; religion; kultur; ungdomar; svenskjudisk identitet; minoritet; Jan Hjärpe; David Thurfjell; sekulariseringsteori;

  Sammanfattning : This is a qualitative interview study that examines the life of young Jewish women in Sweden. The purpose of this essay is to investigate what parts of the Jewish tradition that the young women has chosen to maintain in their lives as well as to investigate the relationship between the Jewish girls and their non-Jewish environment. LÄS MER