Sökning: "ålder"

Visar resultat 1 - 5 av 7914 uppsatser innehållade ordet ålder.

 1. 1. Hur personer med alkoholberoende upplever sin egen betydelse i sitt sociala sammanhang. En klinisk kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Ahrner; Otto Bäckström Olsson; [2024-01-29]
  Nyckelord :Alkoholberoende; alkohol; alkoholmissbruk; substansbrukssyndrom; Sverige; personcentrering; personcentrerad vård; VAS; visuell analog skala; social hälsa; socialt utanförskap; social delaktighet; social inklusion; barn; familj; socialt nätverk.;

  Sammanfattning : Överdriven alkoholkonsumtion kan resultera i en sämre hälsa, såväl fysisk, psykisk som social. Vi vill i detta arbete undersöka hur personer med alkoholberoende upplever sin egen betydelse i sitt sociala sammanhang beroende på civilstånd, ålder, sociala kontakter och kön. LÄS MER

 2. 2. ”När ska du dö?” – En litteraturstudie om behov av stöd och information till förälder med kronisk cancer och dess minderåriga barn

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Odén Glansk; [2024-01-24]
  Nyckelord :Förälder med cancer; barn som anhörig; kommunikation; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en person med minderåriga barn drabbas av cancer rubbas familjens rutiner och roller. Enligt hälso- och sjukvårdslagen och kompetensbeskrivningen för onkologisjuksköterska är vårdpersonal skyldiga att informera barn om föräldern lider av svår sjukdom samt anpassa informationen utifrån ålder och situation. LÄS MER

 3. 3. Den uppkopplade generationen : -En kvantitativ studie på ensamhet bland 18-35 åringar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hofréus; Arvid Nilsson Landing; [2024]
  Nyckelord :Loneliness; Social media; Young adults; Ontological security; Gender; Gender socialization; Ensamhet; Sociala medier; Unga vuxna; Ontologisk trygghet; Kön; Genus; Könssocialisation;

  Sammanfattning : Levels of loneliness are high in young adults, meanwhile they are the most connected generations ever through social media. Potential links between loneliness and the increased use of social media is of sociological interest to study. LÄS MER

 4. 4. ”I heard that’s the thing here…” : En doxisk topikanalys av samtalet mellan sydkoreanska Lee Young Ji och danska Christopher på YouTube-showen My Alcohol Diary.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

  Författare :Tova Söderlund; [2024]
  Nyckelord :My Alcohol Diary; Nothing Much Prepared; South Korea; South korean popular culture; rhetorical way-making; 이영지; 한류; 차린건 쥐뿔도 없지만; retorik; doxa; topiker; etos; persona; representation; självrepresentation; YouTube; sociala medier plattformar; hallyu; sydkoreansk populärkultur; Sydkorea; Danmark; Lee Young Ji; Christopher; My Alcohol Diary; maktdynamiker;

  Sammanfattning : Sydkoreansk populärkultur konsumeras i dag i hela världen. Globaliseringen har lett till att internationella fans av sydkoreansk populärkultur blir fler och att internationella stjärnor får fler möjligheter att visa upp sig i Sydkorea. LÄS MER

 5. 5. KASAM: En nyckel till att hantera stress på dagens arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Samantha Temple Sten; Ina Bäck; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studies syfte var att undersöka hur Känsla av Sammanhang (KASAM) påverkar upplevelsen av arbetsrelaterad stress och om ålder och könsidentitet spelar någon roll i detta sammanhang. Syftet var att undersöka potentiella samband mellan dessa variabler. LÄS MER