Sökning: "ålderdom"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet ålderdom.

 1. 1. Äldre patienters upplevelser av återhämtning efter höftfraktur : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Laxgård; Elin Wiklander; [2020]
  Nyckelord :A literature review; experience; hip fracture; older and patient; Höftfraktur; litteraturöversikt; patient; upplevelse och äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas 18 000 personer av höftfraktur, den vanligaste orsaken är fall. Behandlingen av höftfraktur har utvecklats från att patienter ligger i sträck under flera veckor till operation med mobilisering direkt efter. LÄS MER

 2. 2. HUR AKTIVITETER PÅVERKAR PATIENTER PÅ ÄLDREBOENDE : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Bipul Roy; Maria Ekerhag; [2018]
  Nyckelord :Allmän litteraturöversikt; livskvalitet; personcentrerad; vårdpersonal; välbefinnande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige, och även globalt, ökar andelen äldre av befolkningen. Medellivslängden i Sverige var 84 år för kvinnor och 80 år för män 2016. Att bli äldre kan innebära både möjligheter och begränsningar. LÄS MER

 3. 3. Mat är viktigt – hela livet : En skildring från barndom till ålderdom

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Frida Hansson; [2017]
  Nyckelord :matkultur; matminnen; måltidsmönster; nutrition; äldre;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenheter av att uppmärksamma depression hos äldre : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Tova Ek; Alexandra Johansson; [2017]
  Nyckelord :Care; Elderly; Detect depression; Nurse; Suffering; Uppmärksamma depression; Lidande; Omvårdnad; Sjuksköterska; Äldre;

  Sammanfattning : Depression hos äldre är ett växande problem. Sjukdomen bedöms som underdiagnostiserad vilket medför att antalet äldre med depression beräknas ha ett mörkertal. Symtomen på depression förväxlas lätt med andra sjukdomar eller som tecken på ålderdom. LÄS MER

 5. 5. ”Mina relationer med äldre…det är mitt liv, mitt liv utanför hemmet” En kvalitativ studie om ryska socialarbetares uppfattning och upplevelser av relationer med äldre brukare.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kim Irina; [2016-02-25]
  Nyckelord :relationer; socialarbetare; service i hemmet; äldre; klienter; Ryssland;

  Sammanfattning : Världens befolkning blir allt äldre och med åldrandet kommer världen att stå inför nyautmaningar. Ålderdom och relationer till äldre personer varierar även från land till landsom kan bero på landets sociala, politiska, ekonomiska, historiska och kulturellasammanhang. LÄS MER