Sökning: "ålderdom"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet ålderdom.

 1. 1. Livsberättelser om att flytta till äldreboende : vändpunkter för ensamstående äldre kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Cecilia Engman; Sofia Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Life course; life stories; life quality; retirement homes; turning points; god ålderdom; livsberättelser; livslopp; vändpunkter; äldreboende;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och få ökad förståelse för hur ensamstående äldre kvinnorupplever sin flytt till äldreboende och vad god ålderdom är. Tre kvinnor har intervjuats i enkvalitativ studie med djupintervjuer som grund för den hermeneutiska tolkningen. LÄS MER

 2. 2. Att bäras ut eller bära ut? : En etnologisk studie om äldre personers syn på ålderdom, hem och att flytta i förhållande till åldrande och livslopp.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Amanda Wide; [2019]
  Nyckelord :Old age; ageing; live course; home; moving; Ålderdom; åldrande; livslopp; hem; flytta;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how notions of ageing, old age, life course and a good life is related to old peoples understanding of and their actions about their living situation. Notions, ideals and practices of home, ageing and old age are studied with ethnographic methods and analyzed with Sara Ahmeds phenomenological and queer theoretical tools ”the straight line” and ”orientation” to show how they relate to each other. LÄS MER

 3. 3. HUR AKTIVITETER PÅVERKAR PATIENTER PÅ ÄLDREBOENDE : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Bipul Roy; Maria Ekerhag; [2018]
  Nyckelord :Allmän litteraturöversikt; livskvalitet; personcentrerad; vårdpersonal; välbefinnande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige, och även globalt, ökar andelen äldre av befolkningen. Medellivslängden i Sverige var 84 år för kvinnor och 80 år för män 2016. Att bli äldre kan innebära både möjligheter och begränsningar. LÄS MER

 4. 4. Mat är viktigt – hela livet : En skildring från barndom till ålderdom

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Frida Hansson; [2017]
  Nyckelord :matkultur; matminnen; måltidsmönster; nutrition; äldre;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av att uppmärksamma depression hos äldre : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Tova Ek; Alexandra Johansson; [2017]
  Nyckelord :Care; Elderly; Detect depression; Nurse; Suffering; Uppmärksamma depression; Lidande; Omvårdnad; Sjuksköterska; Äldre;

  Sammanfattning : Depression hos äldre är ett växande problem. Sjukdomen bedöms som underdiagnostiserad vilket medför att antalet äldre med depression beräknas ha ett mörkertal. Symtomen på depression förväxlas lätt med andra sjukdomar eller som tecken på ålderdom. LÄS MER