Sökning: "ålderism"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet ålderism.

 1. 1. “Det blir ett kämpande som kvinna om man ska vara den som reklamen och stereotyper säger” - En kvalitativ intervjustudie om hur äldre kvinnor upplever modeller i anti-aging reklambilder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Bengtsson; Lovisa Lidung; [2022-02-10]
  Nyckelord :Anti-aging; Stereotyper; Ålderism; Könsmärkt ålderism; Reception;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur sex kvinnor upplever modeller i reklambilder för anti-aging produkter avsedda för deras ålder. Teori: Ålderism, könsmärkt ålderism, stereotyper, receptionsteori. Metod: Kvalitativ metod med en receptionsanalys. Material: Sex stycken intervjuer med kvinnor i åldrarna 53-63 år. LÄS MER

 2. 2. ”Jag vill inte se ut som en tonåring i stilen, men jag vill inte heller se gammal ut” : En kvalitativ intervjustudie om hur medelålderskvinnor reflekterar kring åldrande, sexualitet och självkänsla.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ellie Leandersson; Alice Ådell; [2022]
  Nyckelord :Sexualitet; medelåldern; ålderism; respektabilitet; erotiskt kapital; ungdomsideal; liberalfeminism; socialistisk feminism.;

  Sammanfattning : In this essay we will be discussing how middle aged women have reflected upon their sexuality in relation to their age, plastic surgeries and the various beauty norms that are prevalent in our society today. We have done this through six different interviews with women within the age group 45-60. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors representation i tv-spel : En studie om genus i Elden Ring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Eriksson; Elin Nordström; [2022]
  Nyckelord :Medievetenskap; kommunikationsvetenskap; Tv-spel; HiG; Genus; Elden Ring; kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka moderna tv-spel utifrån ett feministiskt perspektiv. Hur mycket misogyni finns det och hur uttrycker det sig i så fall. LÄS MER

 4. 4. ”Från välvilja till våld”: En kvalitativ studie om yrkesverksammas upplevelser av våld i nära relationer mot äldre med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Lina Gunnarsson; Linda Säll; [2022]
  Nyckelord :Ageism; dementia; domestic violence; elderly; social work; Demenssjukdom; socialt arbete; våld i nära relationer; ålderism; äldre;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att genom yrkesverksammas upplevelser undersöka hur våld i nära relationer mot äldre med demenssjukdom kan yttra sig och vilka möjliga orsaker som kan finnas. Uppsatsen hade en kvalitativ ansats med fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 5. 5. Pandemiberedskap: handhygien och självisolering? : En kritisk diskursanalys av myndighetsuttalanden under covid-19

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aleksandra Kowalska; Matilda Svarva Helenius; [2022]
  Nyckelord :covid-19; diskurs; Folkhälsomyndigheten; presskonferenser; rekommendationer; riskgrupp; stigma; vi och dem ; ålderism; åldersrika; äldre;

  Sammanfattning : Folkhälsomyndigheten är en viktig aktör i det nationella smittskyddsarbetet mot covid-19. Sedan pandemins start har myndigheten haft det primära uppdraget att förse befolkningen med viktig information om det aktuella läget kring covid-19. LÄS MER