Sökning: "åldersblandade klasser"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden åldersblandade klasser.

 1. 1. Matematikundervisning i åldersblandade klasser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :André Thelin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det finns ingen mattehjärna, alla kan lära sig. : Att undervisa för dynamiskt mindset i en åldersblandad klass

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Carolina Johansson; [2018]
  Nyckelord :Dynamiskt mindset; statiskt mindset; åldersblandade klasser; aktionsforskning; öppna uppgifter.;

  Sammanfattning : Den här studien tog sin början i de svårigheter som finns med att undervisa åldersblandade klasser i matematik. Syftet var att undersöka hur elevers mindset förändras vid undervisning med öppna uppgifter samtidigt som de får kunskap om hur hjärnan fungerar. LÄS MER

 3. 3. Modersmålsundervisning i ålders- och kunskapsblandade klasser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Hui Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Modersmålsundervisning; kunskapsblandad klass; åldersblandad klass;

  Sammanfattning : Forskning har visat att goda kunskaper i modersmål även har ett samband med goda studieresultat i skolan. Över de senaste åren har invandringen ökat och därför är ämnet högaktuellt. Syftet med studien är att förstå mer om hur modersmålslärare uppfattar undervisningen i kunskaps- och åldersblandade klasser. LÄS MER

 4. 4. Åldersblandade klasser : Lärares och rektorers uppfattningar om åldersblandning i skolan

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet

  Författare :Beate Rörstad; [2010]
  Nyckelord :Fenomenologi; Intervjuer; Åldersblandade klasser; Åldershomogena klasser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka lärares och rektorers uppfattningar om åldersblandade klasser. Sex lärare och två rektorer från två olika verksamheter intervjuades. Den ena verksamheten består av åldersblandade klasser och den andra har övergått från åldersblandade till åldershomogena klasser. LÄS MER

 5. 5. Läs- och skrivundervisning i åldersblandade och åldershomogena klasser i de tidigare åren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Trulsson; [2009]
  Nyckelord :läsinlärningsmetoder; läs- och skrivundervisning; organisationsformer; åldersblandad; åldershomogen; pedagogiska konsekvenser;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att göra en jämförande undersökning av läs- och skrivundervisningen i åldersblandade och åldershomogena klasser i de tidigare åren. Jag har genomfört en kvalitativ undersökning av två skolor på olika orter i södra Sverige, där ena skolan arbetar åldersblandat och den andra åldershomogent. LÄS MER