Sökning: "åldersdiskriminering"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet åldersdiskriminering.

 1. 1. Äldre människor i en pandemi : Den sociala isoleringens inverkan på äldres hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Pernilla Elg; Linnea Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Ageism; Anxiety; Covid-19; Elderly; Health; Social isolation; Covid-19; Hälsa; Oro; Social isolering; Åldersdiskriminering; Ångest; Äldre människor;

  Sammanfattning : Background: In 2019 a new virus by the name Sars-coronavirus-2 that caused a disease named Covid-19 and spread globally creating a pandemic. Due to the pandemic, restrictions were created that limited people's everyday life. There were many variations of the restrictions between countries, but they were all based on distancing. LÄS MER

 2. 2. 68-årsregeln i LAS - En utredning om regleringen innebär åldersdiskriminering samt om den möjliggör för ett längre arbetsliv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sofia Åkerman; [2020]
  Nyckelord :arbetsrätt; 68-årsregeln; pension; åldersdiskriminering; 67-årsregeln; demografisk utveckling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den demografiska utvecklingen i världen innebär en stor ekonomisk press på välfärdsstaterna. Andelen äldre i befolkningen har ökat vilket leder till att försörjningsbördan på de arbetstagare som är i arbetsför ålder också ökar. För att kunna lösa problemen med en åldrande befolkning behöver pensionsåldern höjas. LÄS MER

 3. 3. De äldre, vi andra och CoVid-19 : En kritisk diskursanalys om äldres framställan i media i samband med CoVid-19  rekommendationerna under perioden 16-22 mars 2020.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Jessica Häggkvist; Jenny Rosvall; [2020]
  Nyckelord :Ageism; Older people; Elderly; Massmedia; Discourse; Norman Fairclough; Critical discourse analyzis; CoVid-19; Agediscrimination; Coronacirus; Ålderism; Äldre människor; Äldre; Massmedia; Diskurs; Norman Fairclough; Kritisk diskursanalys; CoVid-19; Coronavirus; Åldersdiskriminering;

  Sammanfattning : När ett Coronavirus uppdagades i Kina fick det stor medial uppmärksamhet och den 11 mars 2020 klassade Världshälsoorganisationen virusspridningen som en pandemi. Förenta Nationerna slog i april 2020 larm om ett världsproblem som ökat kraftigt i samband med rekommendationerna till äldre personer i och med CoVid-19, nämligen åldersdiskriminering. LÄS MER

 4. 4. Äldres möjlighet till arbete : En studie om äldres anställningsbarhet och rekryterares attityder mot äldre arbetssökande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Johansson; Tilde Wismar; [2020]
  Nyckelord :employability of older workers; age discrimination; attitudes; äldres anställningsbarhet; åldersdiskriminering; attityder;

  Sammanfattning : Människor lever allt längre med fortsatt arbete längre upp i åldern. Samtidigt förekommer fördomar mot äldre som medför åldersdiskriminering av äldre arbetssökande på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. A study of the legal protection for elderly employees - A narrative and comparative study between the Kingdom of Sweden and the People’s Republic of China

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Joakim Källén; [2020]
  Nyckelord :Employment Protection; Age Discrimination; Employer s Duties; Anställningsskydd; Åldersdiskriminering; Employment Protection in China; Employment Protection in Sweden; Duty to relocate; Omplaceringsskyldighet; Rehabilitation; Arbetsgivarens Rehabiliteringsskyldighet; Chinese Labour Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Äldre anställdas ställning på arbetsmarknaden är onekligen osäker. I detta arbete försöker jag att räta ut och förstå hur äldre arbetstagare är skyddade på arbetsmarknaden genom att undersöka hur gällande rätt är designat. LÄS MER