Sökning: "ålderskodning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet ålderskodning.

 1. 1. Ålder, ålderskodning och ålderism i det sociala arbetet : En kvalitativ diskursanalytisk studie om socionomers föreställningar av ålder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Pontus Kihlstedt; Linus Gamnis; [2020]
  Nyckelord :Age; age coding; ageism; social work; social workers; Ålder; ålderskodning; ålderism; socialt arbete; socionomer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur ålder beaktades, användes och konstruerades hos yrkesverksamma socionomer. Studien hade utgångspunkt i teorierna och begreppen ålderism, ålderskodning och social identity theory. LÄS MER

 2. 2. För ung för arbetslivet? : En kvalitativ undersökning om ungas upplevelser av hur ålder påverkar dem i arbetslivet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Cornelia Eisenhart; [2018]
  Nyckelord :Ålderism; Ålderskodning; Unga; Arbetsliv;

  Sammanfattning : Ålder är en diskrimineringsgrund som inte fått lika mycket uppmärksamhet som exempelvis etnicitet och kön. När åldersdiskriminering uppmärksammas är det ofta fokus på hur äldre drabbas och inte yngre. LÄS MER

 3. 3. Oerfaren eller obildbar? En studie av ålderskodning i platsannonser

  C-uppsats,

  Författare :Karin Berg; Caroline Svensson; [2008-10-15]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; Diskriminering; Platsannonser; Ålderism; Ålderskodning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:Syftet med uppsatsen är att undersöka förekomsten av ålderskodade platsannonser för lediga arbeten. Uppsatsen fokuserar på den yngsta och den äldsta åldersgruppen på arbetsmarknaden. LÄS MER