Sökning: "åldersrelaterad makuladegeneration"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden åldersrelaterad makuladegeneration.

 1. 1. Oro, ångest och smärta i samband med intravitreala injektioner : En beskrivande och korrelerande enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mikaela Johansson; Neva Ekströmer; [2017]
  Nyckelord :Intravitreal injektion; oro; ångest; smärta; åldersrelaterad makuladegeneration;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intravitreala injektioner där läkemedel administreras till ögats glaskropp är en välanvänd behandlingsmetod. Det förekommer att patienter känner både oro och ångest inför- samt smärta i samband med injektionen. LÄS MER

 2. 2. Patientens uppfattningar av att leva med våt AMD : en fenomenografisk studie.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofie Syrjäoja; [2017]
  Nyckelord :Wet AMD; Patient´s; Perceptions; Phenomenography; Våt AMD; Patienter; Uppfattningar; Fenomenografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukdomen åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är en är av de vanligaste anledningarna till grav synnedsättning i västvärlden. Sjukdomen medför att den centrala synen försämras för patienten. Det finns en torr och en våt form. LÄS MER

 3. 3. Äldre personers upplevelser av dagligt liv med synnedsättning orsakad av åldersrelaterad makuladegeneration : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Maria Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :Kvalitativ innehållsanalys; livskvalitet; upplevelser; åldersrelaterad makuladegeneration;

  Sammanfattning : Äldre personer med åldersrelaterad makuladegeneration står inför många utmaningar och svårigheter i sin vardag, både praktiskt, socialt och emotionellt. Syftet med studien var att belysa äldre personers upplevelser av dagligt liv med synnedsättning orsakad av åldersrelaterad makuladegeneration. LÄS MER

 4. 4. Ögonsjuksköterskans hälsofrämjande åtgärder vid åldersrelaterad makuladegeneration

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Claudia Castro; Molly Hasselquist; [2016]
  Nyckelord :Age-related macular degeneration; health promotion; knowledge; ophthalmic care; risk factors; Hälsofrämjande arbete; kunskap; oftalmologisk omvårdnad; riskfaktorer; åldersrelaterad makuladegeneration;

  Sammanfattning : Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är en kronisk ögonsjukdom och är den vanligaste orsaken till irreversibel synnedsättning hos äldre personer i den industriella världen. Bakomliggande orsaker kan vara både genetiska och miljömässiga varför prevention och behandling av ögonsjukdomar kan öka livskvaliteten samt minska nedsatt syn och de funktionshinder som synnedsättning medför. LÄS MER

 5. 5. Att leva med åldersrelaterad makuladegeneration : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ann-Sofi Calais; Karin Holm; [2014]
  Nyckelord :Livskvalitet; synnedsättning; upplevelser; åldersrelaterad makuladegeneration; ögonsjuksköterska;

  Sammanfattning : Åldersrelaterad makuladegeneration är den vanligaste orsaken till uttalad synnedsättning hos äldre i västvärlden. Denna studie genomfördes som en litteraturstudie med syfte att beskriva upplevelsen av att leva med synnedsättning hos personer med AMD. LÄS MER