Sökning: "åldersskattning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet åldersskattning.

  1. 1. Åldersbedömning av mäns ansikten : en jämförelse av precisionen för olika ansiktsområden

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för psykologi

    Författare :Linda Langeborg; [2007]
    Nyckelord :åldersskattning; åldersbedömning; ansiktsperception;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilket av tre ansiktsområden och vilken av tre ålderskategorier som skattas med högst precision vid åldersbedömning av mäns ansikten. Studien syftade även till att jämföra precisionen för de olika ansiktsområdena med precisionen för hela ansikten. LÄS MER