Sökning: "åldrande arbetskraft"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden åldrande arbetskraft.

 1. 1. Urbaniseringens baksida : En fallstudie om en avfolkande kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Felix Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Avfolkning; åldrande befolkning; Braindrain; krympande kommuner; urbanisering.;

  Sammanfattning : Många mindre landsbygdsamhällen idag krymper och avfolkas. Ofta rör det sig om gamla bruksorter som förlorat sin forna industri. Dessa samhällen ställs inför svåra utmaningar, som att befolkningen åldras, affärsverksamhets kundunderlag minskar och det råder ofta en brist av högutbildad arbetskraft. LÄS MER

 2. 2. Age Management -Nyckeln till ett längrearbetsliv? : En studie om ett hållbart arbetsliv och potentiellaeffekter till följd av en höjd pensionsålder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Berndtson; Louise Kjellin; Anna Melin; [2018]
  Nyckelord :Age Management; elderly workforce; increased retirement age; Age Management; äldre arbetskraft; höjd pensionsålder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor lever idag allt längre. Jämfört med medellivslängden i Sverige som varit ständigt tilltagande över tid har pensionsåldern hållit sig relativt konstant vilket innebär att en pension som tjänats ihop under samma arbetslivslängd nu måste räcka till försörjning av fler levnadsår. LÄS MER

 3. 3. Japans demografiska utmaning : Den åldrande befolkningens påverkan på den ekonomiska tillväxten.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emil Ezatinia; [2017]
  Nyckelord :Japan; aging; demographics; economic growth; human capital; age structure; labour; solow; Japan; åldrande; demografi; tillväxt; humankapital; åldersstruktur; arbetskraft; sysselsättningsgrad; solow;

  Sammanfattning : Japan står inför en stor utmaning; en snabbt växande åldrande befolkning i kombination med en minskad arbetsför befolkning. Denna uppsats syftar till att försöka förklara vilka effekter landets åldrande befolkning får för landets ekonomiska tillväxt, samt vilka faktorer som kan dämpa dessa effekter. LÄS MER

 4. 4. COBOL-skills, Where art Thou? : An assessment of future COBOL needs at Handelsbanken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Samy Khatib; [2016]
  Nyckelord :COBOL; IT; IT-skills; Aging Workforce; Knowledge Loss; Legacy system; Business software; Developer; ERP systems; Business Knowledge; Business Processes; Business Logic; COBOL; IT; IT-kompetens; utveckling; Pension; Gamla Anställda; Kunskapsförlust; COBOL kompetens; Affärssystem; Utvecklare; Affärslogik; Affärsprocess; Affärskunskap;

  Sammanfattning : The impending mass retirement of baby-boomer COBOL developers, has companies that wish to maintain their COBOL systems fearing a skill shortage. Due to the dominance of COBOL within the financial sector, COBOL will be continually developed over at least the coming decade. This thesis consists of two parts. LÄS MER

 5. 5. Svenska partiernas förhållningsätt till invandring. En kvalitativ analys över partiernas förhållningssätt till lagförändringen 2008 gällande invandringen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karzan Perdawidi; [2015-12-09]
  Nyckelord :invandring; åldrande befolkning; lagförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige och invandring är ett mycket omdiskuterat ämne i olika sammanhang. Ämnet berörs bland politiker, sociologer, ekonomer etc. På den politiska nivån har svenska partier haft olika syn på invandringen. Vissa partier är emot medan vissa andra är för invandringen. LÄS MER