Sökning: "åldrande och miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden åldrande och miljö.

 1. 1. Distriktssköterskans kompetens i hemsjukvården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Malin Kardos; Jenny Kristoffersson; [2023]
  Nyckelord :Distriktssköterska. Hemsjukvård. Kompetens. Förskrivningsrätt. Arbeta förebyggande. Kvalitativ studie.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brist på slutenvårdsplatser och den åldrande befolkningen har lett till att allt fler svårt multisjuka äldre vuxna vårdas i hemmet. Ansvarsområdena i hemsjukvården är komplexa och mycket ligger på distriktssköterskans förmåga att i en komplicerad miljö kunna fatta avancerade beslut och göra bedömningar av patienters behov och hälsotillstånd. LÄS MER

 2. 2. SYRIANSKA PARADISET : Ett vård- och omsorgsboende med kulturell prägel

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mina Rameez Mihael Dano; Youssef Rikard; [2023]
  Nyckelord :Vård- och omsorgsboende Kulturell prägel Syrianer Etnicitet identitet Ålderdom Hälsosamt åldrande välbefinnande Levnadsmönster Social hållbarhet Integration;

  Sammanfattning : I denna uppsats introduceras ett gestaltningsförslag för ett modernt, funktionellt och familjärtmålgruppsanpassat vård- och omsorgsboende. Boendet förslagsgestaltats för en specifik folkgrupp somär den äldre syrianska generationen, där det har tagits hänsyn till folkgruppens önskemål och behov. LÄS MER

 3. 3. Digitala stöd för hemsjukvårdssjuksköterskans informationshantering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi; Lunds universitet/Certec - Rehabiliteringsteknik och Design

  Författare :Alicia Lindmark; Niki Svensson; [2022]
  Nyckelord :Hemsjukvårdssjuksköterska; Informationsflöde; Journey map; Interaktionsdesign; Digitalisering; Hemsjukvård; Digitala stöd; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To meet the needs caused by an aging population, Swedish healthcare must change to become more efficient. The healthcare system needs to be reconstructed, and the care needs to shift to become more patient centered. Therefore, home healthcare will become increasingly important. LÄS MER

 4. 4. Critical Decision Factors When Making a Cost-Effective Train Fleet Turnover : A Study in The Swedish Railway Sector

  Master-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Roman Zandi; Roy Khazzaka; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sustainability and availability are two essential terms for many industries when making changes within the supply chain and making decisions regarding which technical solution is most costeffective and brings the most value to the organization. Since these two topics have been growing in recent years, decision-makers need to understand the level of detail and the value these two areas can bring to an organization. LÄS MER

 5. 5. Vätgassystem för lokal energilagring - tillvaratagande av solelsöverskott för effekttoppskapning i ett flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Elsa Lindqvist; Ebba von Wachenfeldt; [2022]
  Nyckelord :Vätgas; energilagring; effekt- och kapacitetsutmaningar; solelsöverskott; elektrolysör; bränslecell; lagringstank; effekttoppar; effekttoppskapning; spetslastsystem; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Med ökad andel intermittent elproduktion i Sveriges elproduktionsmix och ett åldrande stamnät ökar behovet av flexibilitet i elsystemet. Lagring av energi, till exempel i vätgas, är ett exempel på en sådan flexibilitetslösning, eftersom energin kan flyttas från tidpunkter med överskott till tidpunkter med högt energibehov. LÄS MER