Sökning: "ångestbenägenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet ångestbenägenhet.

 1. 1. “Can someone tell me the way” : A study on human wayfinding behaviour under incorrect information

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Roisin Devlin; Filippo La Greca; [2019]
  Nyckelord :spatial navigation; human navigation; wayfinding; virtual environment; gender differences; männsklig navigering; VE; könsskillnader;

  Sammanfattning : Finding the right path is a key aspect for successful navigation through the environment, with technologies such as the Global Positioning System (GPS) having improved this. However, human navigators can still be met with incorrect information either from devices or peers. The literature on how individuals then successfully navigate is limited. LÄS MER

 2. 2. Trait Anxiety and Negative Health Risk Behaviors in Adults : The Relationship between Trait Anxiety, Alcohol Consumption and Physical Inactivity

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnéa-Rebecka Catibusic; [2018]
  Nyckelord :Trait anxiety; negative health risk behaviors; physical inactivity; alcohol consumption; Ångestbenägenhet; negativa hälsobeteenden; fysisk inaktivitet; alkoholkonsumtion;

  Sammanfattning : Relatively little is known regarding trait anxiety and its relationship with negative health risk behaviors such as alcohol consumption and physical inactivity in adults. This study aimed to examine whether negative health risk behaviors differ by sex and whether trait anxiety is associated with the negative health risk behaviors above and beyond sociodemographic factors and depression. LÄS MER

 3. 3. Självförtroende, ångestbenägenhet, motivationsklimat bland studenter på Lunds universitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Christoffer Hahn; Joakim Möller; [2018]
  Nyckelord :self-efficacy; ångest; motivationsklimat; studenter; universitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate the relationship between self-efficacy, trait anxiety and motivational climate when it comes to students at Lund University (n=121). A quantitative survey was performed online with General Self-Efficacy Scale (GSE), State Trait Anxiety Inventory (STAI) and Motivational Climate at Work Questionnaire (MCWQ) as the measuring instruments. LÄS MER

 4. 4. ÄLDRE KVINNORS ORO ATT UTSÄTTAS FÖR BROTT. PÅVERKAS ORON AV ÅNGESTBENÄGENHET OCH SOCIALA NÄTVERK?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Eleonora Banusic; [2017]
  Nyckelord :Hospital Anxiety Depression Scale; Rädsla för brott; Sociala nätverk; Ångestbenägenhet; Äldre kvinnor;

  Sammanfattning : Paradoxen är tydlig: äldre är mest oroliga över att utsättas för brott trots att de löper minst risk att faktiskt utsättas för brott. Denna oro är speciellt hög hos äldre kvinnor. Denna studie ämnar att undersöka om ångestbenägenhet och sociala nätverk har en påverkan på oro för brott. LÄS MER

 5. 5. Ett psykologiskt perspektiv på patienter med handikappande tinnitusbesvär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Kristina Larsen; [2015]
  Nyckelord :Tinnitus; Alexethymia; Tinnitus; Alexitymi;

  Sammanfattning : Psykologiska faktorer har betydelse för besvärsupplevelen av tinnitus och paralleller kan dras till upplevelsen av kronisk smärta. Den här studien undersöker alexitymi, som innebär en svårighet att uppfatta och uttrycka känslor, förekomsten av svåra livshändelser och depressions- och ångestbenägenhet hos normalhörande personer med handikappande tinnitusbesvär. LÄS MER