Sökning: "ångsystem"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ångsystem.

 1. 1. Biogasframställning på kryssningsfartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Per Otto Ragnar Helgesson; Gustaf Elias Båberg; [2018]
  Nyckelord :Biogas; Ship; Cruise Ship; Biogas; Kryssningsfartyg; Fartyg;

  Sammanfattning : Bränsle är en av det största kostnaden för sjöfart och ny teknik tas fram för att spara bränsle. Men det finns potential att tillverka bränsle på kryssningsfartyg. LÄS MER

 2. 2. Energianalys av byggnad med installerat ångsystem för matlagningsprocesser : Kan ånga vara mer effektivt än el för matlagning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem; Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Erik Bodell; Simon Åhlander; [2017]
  Nyckelord :energy survey; energy analysis; energy efficienc y; energy; steam system; steam boiler; ventilation; building automation; energikartläggning; energianalys; energieffektivisering; energi; ångsystem; ångpanna; ventilation; byggnadsautomation;

  Sammanfattning : Det finns ett stort behov av att minska energianvändningen i världen. Igenom att minska energibehovet så minskar den negativa miljöpåverkan. I en ständigt växande värld där det byggs i allt snabbare takt så ökar också energibehovet. LÄS MER

 3. 3. Förlustanalys av ett industriellt ångsystem : En studie vid Bomhus Energi AB

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Jesper Freudenthal; [2016]
  Nyckelord :ångsystem; ångförlust; elproduktionsförlust; ångfälla; reducerventil;

  Sammanfattning : Detta arbete utreder vilka förluster som finns inom ångsystem tillsammans med fördjupning av två av de eventuella förlusterna vid Bomhus Energi AB, Gävle. Bomhus Energi är producent av ånga till den intilliggande pappers- och massaindustrin och värme till fjärrvärme. Elektricitet produceras även från en ångturbin. LÄS MER

 4. 4. Utredning av en möjlig fjärrvärmeinstallation på Norrmejerier i Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Måns Hurtig; [2014]
  Nyckelord :Energiteknik; Fjärrvärme; Norrmejerier; Ånga; Ångpannor; Flashånga; Energibesparingar;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver arbetet med att sammanställa ångförbrukande processer på Norrmejeriers Mejeri i Umeå som skulle kunna konverteras till fjärrvärmedrift. En del arbete har också lagts ner på att hitta förbättringsförslag på mejeriets ångsystem och beräkna nödvändig maxeffekt på en ny biobränsleeldad panna som är planerad att driftsättas före slutet på 2017. LÄS MER