Sökning: "åre"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet åre.

 1. 1. Konsten att Planera ett Olympiskt Event : Planeringsutmaningar och Platsmarknadsföring i samband med OS-ansökan Stockholm/Åre 2026

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Viktor Johansson; Joakom Johansson; [2019]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; Planeringsutmaningar; Agenda 2020; Mega-event; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen syftar till att undersöka mega-event med fokus på det potentiellamästerskapet Stockholm/Åre 2026. Uppsatsen studerar hur orterna Stockholm och Åre kanpåverkas av platsmarknadsföringen av ett olympiskt mästerskap samt vilkaplaneringsutmaningar ett sådant event har. LÄS MER

 2. 2. Synergieffekter i fastighetsbestånd : Skapandet av mervärde inom fastighetskluster

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Victor Smångs; [2019]
  Nyckelord :Cluster; Destinations; Property developing; Kluster; Destinationer; Fastighetsutveckling;

  Sammanfattning : En vanlig strategi bland dagens fastighetsbolag är att samla sina bestånd i olika kluster. Demenar att det är fördelaktigt att äga många fastigheter på en plats, istället för att ha ettutspritt fastighetsbestånd. Detta fenomen sägs skapa synergieffekter som ger mervärde förbåde hyresgäst och fastighetsägare. LÄS MER

 3. 3. Hantering av turism i den fysiska planeringen : En fallstudie av Åre kommun

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Siri Jeppson; [2019]
  Nyckelord :Turism; Fysisk planering; landsort; rural turism; kreativa klassen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bevarandevärd natur i en svensk kontext : En fallstudie i hur landets kommuner hanterar bevarandevärda naturområden i förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Filip Ahlin; Theodor Wahlbom; [2019]
  Nyckelord :Miljökvalitetsmål; Natura 2000-områden; naturreservat; nationalparker; ekosystemtjänster; Levande skogar; Storslagen fjällmiljö; Ett rikt odlingslandskap; God bebyggd miljö; Ett rikt växt- och djurliv.;

  Sammanfattning : Detta arbetet utgår från en teori som grundar sig i begreppet “hållbar utveckling” som accepterades ioch med Brundtlandrapporten under senare delen av 80-talet. Denna teori kommer fungera som eninfallsvinkel för hur vi förhåller oss till dagens kunskap och forskning i ämnet, vilket vidare påverkarvårt förhållningssätt till uppsatsens ämne. LÄS MER

 5. 5. Hotellbranschens bemötande av gäster med funktionsnedsättning : En studie med fokus på hotellsektorn i Östersund och Åre

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Evelina Holmberg; Felicia Johnson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER