Sökning: "årskurs 4–6"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden årskurs 4–6.

 1. 1. Varierande kunskapsnivåer och tidsbrist : En enkätstudie om lärarnas anpassningar, stödinsatser samt upplevda utmaningar i arbetet med svenska som andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Bergström; Madeleine Jeppsson; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; sociokulturellt perspektiv; stöttning; enkät; anpassningar; pedagogiska utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att ur ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur lärare i årskurserna 1–6 beskriver att de planerar och lägger upp sin undervisning för elever med svenska som andraspråk. Utifrån studien vill vi generara ny kunskap om lärares uppfattningar kring stöd i undervisningen, samt vilka utmaningar de upplever i arbetet med SVA-undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Sånt är livet : En studie om elevers uppfattningar av liv och levande organismer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Jesper Jonasson; [2019]
  Nyckelord :Biologi; elevers uppfattningar; liv; levande; kriterier för liv;

  Sammanfattning : Det har tidigare visat sig att lärare under biologilektioner ofta använder sig av begreppet liv som om detta vore ett självklart fenomen (Keeley, 2002) och enligt läroplanen ska elever lära sig skilja på levande organismer och icke levande omgivning (Skolverket, 2011). Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar elever i årskurs 4 har om fenomenet liv. LÄS MER

 3. 3. Att få ihop en berättelse Utveckling och bedömning av narrativ förmåga hos elever i årskurs 1

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Sanna Hellgren; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: narrativ förmåga; makronivå; Multilingual Assessment Instrument for Narratives LITMUS-MAIN ; bedömningsstöd; Nya Språket lyfter!; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka huruvida elevers berättande förändras under höstterminen i årskurs 1, och hur bedömningsstödet Nya Språket lyfter! (Skolverket, 2016a) bidrar till lärares bedömning av makronivå i muntliga narrativer. Metod: 46 elever deltog. LÄS MER

 4. 4. Mat- och måltidssituationen hos innebandyspelare på riksidrottsgymnasiet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Märta Jakobsson; Josefin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :elitidrottande ungdomar; elitidrott; innebandy; måltidssituation; kost; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund Ungdomar som vill nå eliten inom innebandy behöver äta optimalt för att prestera på träningar, matcher och i skolan. Kosten är en viktig faktor eftersom ungdomarna fortfarande är i en tillväxt- och utvecklingsfas och en felaktig kosthållning kan leda till skador, sömnsvårigheter och ätstörningar. LÄS MER

 5. 5. Kvaliteter i elevtexter : Att skriva med olika verktyg i årskurs 2

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Wallgren; [2017]
  Nyckelord :relief theory; tablet; writing tools; early school years; student text; narrative text; reliefteori; surfplatta; skrivverktyg; tidiga skolår; elevtext; berättande text;

  Sammanfattning : Abstract The aim of the study was to investigate the quality of pupils’ narrative texts written either by hand or on a tablet. The questions concern which structures are characteristic of the texts as a whole and what is distinctive about hand-written texts and those written on a tablet. LÄS MER