Sökning: "årskurs 7"

Visar resultat 1 - 5 av 469 uppsatser innehållade orden årskurs 7.

 1. 1. Lärares syn på matematikundervisning anpassad till varje elevs förutsättningar och behov

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Signe Nilsson; [2020]
  Nyckelord :anpassning; matematikundervisning; sociokulturellt perspektiv; tematisk analys;

  Sammanfattning : Flera av Skolinspektionens (2016, 2018) granskningar pekar på brister i hur undervisningen anpassas efter elevernas förutsättningar och behov. Samtidigt pekar forskningen på lärarens betydelse för elevernas prestationer (Hattie 2012, 2014). LÄS MER

 2. 2. Hur lärare i grundsärskola understödjer elevers läsutveckling: En multipel fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrika Johansson; Anna-Lena Grundström; [2020]
  Nyckelord :Läsutveckling; intellektuell funktionsnedsättning; läsförståelse; lässtrategier; läsundervisning;

  Sammanfattning : Att kunna läsa är viktigt i ett samhälle där information och kommunikation ofta sker genom skrift. Syftet med denna studie var att undersöka och belysa hur några lärare inom grundsärskolan, årskurs 7-9, understödjer elevers läsutveckling. Den teoretiska utgångspunkten grundar sig i Vygotskijs sociokulturella perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Idrett og helses påvirkelse av elevers psykiske helse

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kaisa Kristin Løkvik Helseth; [2020]
  Nyckelord :Psykisk helse; fysisk aktivitet; lærerens didaktiske valg;

  Sammanfattning : Skoleinspeksjonen (2018) skiver i ‘’kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9’’ at undervisningen hovedsaklig fokuserer på undervisning innom kunnskapsområder som skal bedre elevenes fysisk aktivitet og er mest anpasset for de elever som allerede holder på med idrett på sin fritid. Undervisningen innom kunnskapsområdet helse og livsstil får en begrenset plass og blir sjeldent integrert i de praktiske momentene. LÄS MER

 4. 4. Samma vatten? En kvalitativ studie om idrottslärare i årskurs 7-9, bedriver en likvärdig sim-och livräddningsundervisning och om en progression- och nivåanpassning skulle vara ett hjälpmedel för läraren

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Grönlund; [2020]
  Nyckelord :grundskola; idrott-och hälsa; livräddning; läroplan; simklubb; simning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa bedriver simundervisning och livräddningsundervisning. Vidare är syftet att undersöka hur lärare ställer sig till en tydligare progression och nivåanpassning inom simning och livräddning för grundskolans årskurs 7-9. LÄS MER

 5. 5. Elevers bilder av bråktal : En kvalitativ studie av hur högstadieelever beskriver och resonerar kring bråktal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Rebecka Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Bråk; bråktal; procent; bråkets ansikte; den duala begreppsbilden; matematikundervisning; begreppsbild; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en kvalitativ empirisk studie av högstadieelevers bilder av bråktal, baserad på intervjuer med två fokusgrupper. Totalt har nio elever i årskurs 7 och 9 deltagit i studien. LÄS MER