Sökning: "årsredovisnig"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet årsredovisnig.

 1. 1. Två sidor av samma mynt : Komponentansatsens vara eller inte vara

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Martin Jäderlund; Christian Sondell; [2012]
  Nyckelord :K3; komponentavskrivning; komponentansats; intressentmodellen; värdestjärna; bfn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan 2004 arbetar Bokföringsnämnden (BFN) med att ta fram fyra kategorier av ett förenklat och samlat regelverk för företag i Sverige. K3-regelverket som utgör ett av dessa fyra regelverk och just nu utarbetas kommer att vara det huvudsakliga regelverket för alla onoterade företag som inte valt att tillämpa den så kallade IAS-förordningen. LÄS MER

 2. 2. Öppnare redovisning med IFRS? : En illustrativ studie över fem företags årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Björn Svedberg; Thomas Larsson; [2006]
  Nyckelord :ifrs; ias; redovisning; regler; iasb; rapport; rapporter; årsredovisnig; årsredovisningar; abduktion; ias 36; ias 38; ifrs 3; ifrs 1; harmonisering; externredovisning; finans; värderingsproblem; värdering; immateriella tillgångar; tillgångar; tillgång; immateriell tillgång; goodwill; avskrivning; avskrivningar; IFRS; IAS.IASB; IAS 36; IAS 38; IFRS 3; IFRS 1;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det kommit fram exempel på att den ekonomiska information som företag lämnar ifrån sig inte alltid ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning och framtidsutsikter. Redovisningsskandalerna i Enron, Worldcom och Parmalat är bara några exempel. LÄS MER