Sökning: "årsredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 498 uppsatser innehållade ordet årsredovisning.

 1. 1. ‘Väsentlig följd av avvikelse som mellanbegrepp i väsentlighetsprincipen i ÅRL’ : Om bedömning av när upprättare av finansiell rapport enligt regelverket K3 får avvika från redovisningsbestämmelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Susanna Harn; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mellanbegrepp inom juridiken utgör ett effektivt sätt att koppla rättsfakta (grunder) till rättsliga följder. Ett intressant mellanbegrepp inom redovisning är ‘väsentlig följd av avvikelse’ som återfinns i den allmänna väsentlighetsprincipen (2kap 3a§ Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) [ÅRL]) vilken ger företag vissa rättigheter att avvika från redovisningsbestämmelser när följden av avvikelsen inte är väsentlig. LÄS MER

 2. 2. Intressentdialoger : En studie om företags arbete med intressentdialoger för att utvecklahållbarhetsmål

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Flensburg; Alice Pettersson; [2021]
  Nyckelord :intressentdialoger; materiality assessment; materiality matrix; hållbarhetsarbete;

  Sammanfattning : FN:s hållbarhetsagenda har bidragit till ökat fokus och organisationsanpassning avseende hållbarhetsarbete. Tidigare forskning har fokuserat på hållbarhetsrapportering av intressentdialoger genom GRI, men inte hur dialogerna utvecklas. Studiens syfte är således att studera hur företag praktiskt arbetar med intressentdialoger. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning - En studie utifrån ett intressentperepektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Elvira Jarlfors; Mathilda Eryd; [2021]
  Nyckelord :: IASB; IFRS Foundation; Comment Letters; green marketing; greenwashing; stakeholder theory; legitimacy theory.; IASB; IFRS Foundation; Comment Letters; grön marknadsföring; greenwashing; intressentteorin; legitimitetsteorin.;

  Sammanfattning : AbstractThroughout the world today, there is unquestionably, an increasing interest surrounding issuesconcerning sustainability, and this has in turn led to new discussions regarding the developmentof sustainability reporting. It is mandatory in Sweden for example, for companies which meetcertain criteria set by the ÅRL, to prepare reports on sustainability, including a compulsoryannual summary. LÄS MER

 4. 4. Frivillig redovisning i svenska börsnoterade bolag : En kvantitativ studie av företagsegenskapers påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Rebecca Andersson; Anna Borg Andersson; [2021]
  Nyckelord :Voluntary disclosure; Listed companies; Firm characteristics; Swedish companies; Annual report; Frivillig redovisning; Börsnoterade företag; Företagsegenskaper; Svenska bolag; Årsredovisning;

  Sammanfattning : Årsredovisningar har gått från att vara ett sätt för företagen att rapportera sin ekonomiska ställning för aktieägare till att anpassas mer för alla intressenter. All information som intressenterna efterfrågar är dock inte företagen alltid tvungna att uppge enligt lag, vilket leder till att företag väljer att redovisa viss information frivilligt. LÄS MER

 5. 5. Studenters upplevelser av Kungliga Tekniska högskolans digitala lärandemiljö : En explorativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anders Wallin; [2021]
  Nyckelord :Learning management system; LMS; survey; Canvas; LMS; lärplattform; utvärdering; Canvas;

  Sammanfattning : Utbildning och undervisning har förändrats genom tiderna och många olika redskap har använts. Digitala lärplattformar är ett av dessa redskap. KTH:s lärandemiljö har utvidgats med en digitallärplattform, där Canvas är en del. LÄS MER