Sökning: "årsredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 483 uppsatser innehållade ordet årsredovisning.

 1. 1. K-regelverk i svenska bostadsrättsföreningar : En kvalitativ studie om valet av regelverk i en årsredovisning ger en rättvisande bild av verkligheten i bostadsrättsföreningars ekonomi

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Bahjat Pendro; Veronica Öqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur påverkar valet av regelverk i en årsredovisning den rättvisande bilden av verkligheten i bostadsrättsföreningars ekonomi?  Syfte: Syftet med studien är att undersöka skillnaderna mellan K2 och K3, och om något regelverk bidrar till en årsredovisning som ger en mer rättvisande bild av en bostadsrättsförening. Metod: Studien använder en kvalitativ metod, baserad på primärdata från sju intervjuer från revisorer och redovisningsekonomer. LÄS MER

 2. 2. Vad påverkar förekomsten av typ II-fel? : En kvantitativ studie om uteblivnafortlevnadsvarningar i revisorersrapportering

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oskar Gudmundsson; Isabelle Vörén; [2020]
  Nyckelord :Typ II-fel; Fortlevnadsvarningar; Revisionskvalité; Kön; Bransch; Ort; Finansiell stress; Z-score;

  Sammanfattning : Fallet om Prosolvia ledde till det största skadeståndet som någonsin utfärdats i svensk domstol. Orsaken var att revisorn för bolaget inte hade rapporterat om väsentliga osäkerheter och felaktigheter i den finansiella rapporten trots att dessa förelåg. Detta ledde till att Prosolvia senare ansökte om konkurs. LÄS MER

 3. 3. Bättre sent än aldrig – eller? : En kvantitativ studie om årsredovisningars aktualitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emil Hansson; Linn Nielsen; [2020]
  Nyckelord :Timeliness; Annual report; Unlisted companies; Lead time; Aktualitet; Årsredovisning; Onoterade företag; Lead time;

  Sammanfattning : Syfte: “Studiens syfte är att undersöka vad som förklarar svenska onoterade företags benägenhet att lämna in sin årsredovisning i ett tidigt eller sent skede”.   Metod: I denna kvantitativa studie har sekundärdata samlats in från databasen Retriever. LÄS MER

 4. 4. Stereotypiska könsmönster inom revisionsbranschen : En bildanalys av PwC

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ingrid Andersson; Andrea Stenlund; [2020]
  Nyckelord :kön; stereotyper; årsredovisning; social media; fotografi; makt; arbetsplats; revision;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Miljömässig hållbarhet inom besöksnäringen : En kvalitativ textanalys om hur Green Key kommunicerar kriterier via stöddokument

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Emilia Carleson; [2020]
  Nyckelord :Green Key; miljömässig hållbarhet; miljömärkning; stöddokument; grön marknadsföring; hotellverksamhet;

  Sammanfattning : Tourism is increasing with each passing year, which places increasing demands on businesses in the hospitality industry to achieve environmental sustainability. One way for businesses to show their commitment to the environment is by acquiring and becoming certified with an eco-­‐label. LÄS MER