Sökning: "åsa Franzen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden åsa Franzen.

 1. 1. Collaborative problem solving (CPS) och elever som utmanar med sitt beteende utifrån perspektiv från specialpedagogisk diskurs

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Åsa Franzén; [2020]
  Nyckelord :Collaborative problem solving CPS ; challenging behaviour; discourse analysis; special education;

  Sammanfattning : This study aims to contribute to a deeper understanding of the CPS model in the perspectives of special education discourse.The purpose of this study is to analyze how Ross Greenes way of describing students with challenging behavior in the CPS-model are interpreted by special education teachers and correlated with special education discourse. LÄS MER

 2. 2. "Minns du att killar kan ha rosa?" : Ett utvecklingsarbete om färger som könsmarkörer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Franzén; Wnukowski Åsa; [2014]
  Nyckelord :genus; könsmarkör; färg;

  Sammanfattning : I vårt samhälle använder sig människor av könsmarkörer för att markera sin könstillhörighet. För barn är färger det mest tillgängliga sättet att både att visa sitt eget kön med och lättare kunna dela in andra barn i flickor och pojkar. LÄS MER

 3. 3. Eleverna, texterna och didaktiken när läsningen är ett hinder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Åsa Franzén; [2011]
  Nyckelord :genrer; gymnasiet; läsförståelse; lässtrategier; lässvårigheter; proximal utvecklingszon; scaffolding; textarbete; undervisningstexter;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lässvaga elever på ett teoretiskt gymnasieprogram läser och tillägnar sig undervisningstexter. Jag utgår från ett dimensionellt synsätt på läskompetens, som innebär att det inte fanns någon definitiv gräns mellan lässvaga elevers och genomsnittliga läsares läsförmåga. LÄS MER

 4. 4. Designförslag på alkolåsmodul för båtar :

  Kandidat-uppsats, Institutionen för kommunikation och design

  Författare :Åsa Franzén; Jonas Bergkvist; [2008]
  Nyckelord :Activity Theory; safer environment at sea; Happy ship; alcolock; Aktivitetsteori; säker sjöfart; Happy ship; alkolås;

  Sammanfattning : I denna rapport tas ett problem till sjöss upp, nämligen alkohol. Alkoholgränsen i ‰ (promille) på sjön går vid 1,0 ‰ och med bil går gränsen vid 0,2 ‰. Detta ämne är aktuellt då det figurerat tv-program såsom Kustbevakarna som visat hur alkoholpåverkade människor tagits om hand av Kustbevakningens personal (www.kanal5. LÄS MER