Sökning: "åsa bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden åsa bengtsson.

 1. 1. Privatrådgivningens integration av hållbara investeringar

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sandra Berghold; Åsa Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Svenska banker; placeringsrådgivning; placeringsval; hållbarhet.;

  Sammanfattning : Att investera hållbart har under de senaste åren ökat i popularitet och företag satsar mer och mer på att utvecklas samt arbeta för en hållbar utveckling. Detta gäller även banksektorn där forskningen dock är bristfällig då det kommer till hur banksektorn integrerar hållbarhetsperspektivet vid rådgivning ut mot kund. LÄS MER

 2. 2. Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden : - En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linnea Bengtsson; Åsa Svensson; [2020]
  Nyckelord :Destinationsbild; Mega-sportevenemang; Uppfattning;

  Sammanfattning : Titel: Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden – En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer Författare: Linnea Bengtsson och Åsa Svensson Handledare: Svante Andersson Examinator: Navid Ghannad Kurs: Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15hp, internationella marknadsföringsföringsprogrammet, Högskolan i Halmstad, VT 2020. Centrala begrepp: Destinationsbild, mega-sportevenemang, uppfattning Syfte: Uppsatsen syftar på att undersöka och bidra med kunskap om mega-sportevenemang och dess påverkan på destinationsbilden. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogers didaktiska metoder vid autismspektrumtillstånd och försenad/avvikande språkutveckling i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Åsa Bengtsson; Sandra Johansson; [2020]
  Nyckelord :autismspektrumtillstånd; förskola; asc; didaktiska metoder; akk; takk; ast; förskolan; early childhood education; specialpedagoger; special educators;

  Sammanfattning : Inledning: Studien handlar om de didaktiska metoder som finns för att stötta språkutvecklingen hos barn med autismspektrumtillstånd och hur specialpedagoger i förskolan arbetar för att stötta barnen och pedagogerna. Syfte: Studiens syfte är att ge en överblick över de metoder och strategier specialpedagoger rekommenderar personal i förskolan att använda för att stötta språket hos barn med autismspektrumtillstånd. LÄS MER

 4. 4. Mindfulness: Ett folkets opium eller ett opium för folket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johannes Witkowsky Bengtsson; Ezgi Özberk; [2017]
  Nyckelord :Mindfulness; Hartmut Rosa; Social Acceleration; Kapitalistisk andlighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I föreliggande studie studeras svensk terapeutisk mindfulnesslitteratur med syftet att utifrån sociologisk teoribildning försöka förstå mindfulnessmetodens popularitet. För detta syfte har vi formulerat en övergripande forskningsfråga: Hur kan man sociologiskt förstå mindfulnessmetodens popularitet? Litteraturen som studeras är tre böcker från tre etablerade mindfulnessförfattare, Åsa Nilsonne, Anna Kåver och Ola Schenström, som på olika sätt varit tongivande inom den svenska terapeutiska mindfulnesskontexten. LÄS MER

 5. 5. Characterization of Terahertz Radiation Generated in an Organic Crystal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Åsa Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Nonlinear optics; Terahertz radiation generation; Optical rectification; Difference frequency generation; Organic crystal; DSTMS; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The terahertz region of the electromagnetic spectrum is an important research area allowing insights into fundamental science such as inter-molecular interactions, and with applications in the environmental, medical and security field. Using femtosecond lasers, it is possible to design compact and efficient terahertz generation schemes, resulting in few-cycle broadband pulses. LÄS MER