Sökning: "åsa bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden åsa bengtsson.

 1. 1. Mindfulness: Ett folkets opium eller ett opium för folket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johannes Witkowsky Bengtsson; Ezgi Özberk; [2017]
  Nyckelord :Mindfulness; Hartmut Rosa; Social Acceleration; Kapitalistisk andlighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I föreliggande studie studeras svensk terapeutisk mindfulnesslitteratur med syftet att utifrån sociologisk teoribildning försöka förstå mindfulnessmetodens popularitet. För detta syfte har vi formulerat en övergripande forskningsfråga: Hur kan man sociologiskt förstå mindfulnessmetodens popularitet? Litteraturen som studeras är tre böcker från tre etablerade mindfulnessförfattare, Åsa Nilsonne, Anna Kåver och Ola Schenström, som på olika sätt varit tongivande inom den svenska terapeutiska mindfulnesskontexten. LÄS MER

 2. 2. Characterization of Terahertz Radiation Generated in an Organic Crystal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Åsa Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Nonlinear optics; Terahertz radiation generation; Optical rectification; Difference frequency generation; Organic crystal; DSTMS; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The terahertz region of the electromagnetic spectrum is an important research area allowing insights into fundamental science such as inter-molecular interactions, and with applications in the environmental, medical and security field. Using femtosecond lasers, it is possible to design compact and efficient terahertz generation schemes, resulting in few-cycle broadband pulses. LÄS MER

 3. 3. En hjälpande hand - Elevers uppfattningar om en strategimodell vid textuppgifter i matematik

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Egard Bengtsson; Åsa Lindskog; [2015]
  Nyckelord :Lässtrategier; matematik; mathematic literacy; problemlösningsstrategier; textuppgifter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet, SLPHAH12 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt/2015 Titel: En hjälpande hand – Elevers uppfattningar om en strategimodell vid textuppgifter i matematik Författare: Anna Egard Bengtsson och Åsa Lindskog Handledare: Birgitta Lansheim Examinator: Therese Vincenti Malmgren Nyckelord: Lässtrategier, Matematik, Mathematic literacy, Problemlösningsstrategier, Textuppgifter Problemområde Utgångspunkten i vår studie är de nedåtgående läs- och matematikresultaten i svensk skola. I Lgr11 finns problemlösning nämnd både som en förmåga att utveckla och som ett centralt innehåll i matematik, men dagens matematikundervisning utgår i alltför hög grad från enskilt räknande i läroboken. LÄS MER

 4. 4. Bakomliggande motiv, alla har dem : En kvalitativ fallstudie om varför kunder sprider e-WOM på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anton Bengtsson; Martin Alm; Pär Ivarsson; [2014]
  Nyckelord :e-WOM; electronic word-of-mouth; e-wom motives; social media; Facebook; e-WOM; electronic word-of-mouth; e-wom motiv; sociala medier; Facebook;

  Sammanfattning : Kurs/nivå:            2FE16E, Kandidatuppsats Författare:            Martin Alm, Anton Bengtsson, Pär Ivarsson Handledare:         Dan Halvarsson Examinator:         Åsa Devine Titel:                     Bakomliggande motiv, alla har dem. Nyckelord:           e-WOM, electronic word-of-mouth, e-wom motiv, sociala medier, Facebook. LÄS MER

 5. 5. Förhållandet mellan upphovsrätt och missbruk av dominerande ställning The relationship between copyright and abuse of a dominant position Rasmus Sundkvist och Fredrik Bengtsson Handledare: Åsa

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Bengtsson; Rasmus Sundkvist; [2014]
  Nyckelord :upphovsrätt; magill; ims health;

  Sammanfattning : Upphovsrätten har som ändamål att skydda innovation och nytänkande genom att ge ensamrätt till litterära och konstnärliga verk. Dessa kan vara mycket betydelsefulla för ett företags ställning på en marknad. LÄS MER