Sökning: "åsa sjöstedt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden åsa sjöstedt.

 1. 1. Skolsköterskors erfarenheter av att samtala med barn om våld i hemmet- med stöd av hälsoenkät

  Magister-uppsats,

  Författare :Åsa Sjöstedt; Åsa Gustafsson; [2015-01-16]
  Nyckelord :School nursing; domestic violence; dialog; health consultations; health survey;

  Sammanfattning : Thirteen percent of the Swedish children declare that they have been beaten by their parents or other adults. While interviewing these children it has been discovered that they want adults to talk to them more about the violence they have experienced. LÄS MER

 2. 2. Om motivation, motgångar och bemästrandestrategier hos hobby- och professionella ryttare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Åsa Sjöstedt Frykman; [2014]
  Nyckelord :coping behaviour; intrinsic motivation; self-determination theory; horseback riders; sports;

  Sammanfattning : Individer som utövar någon typ av sport utsätter sig för både psykiskt och fysisk påfrestning. Denna påfrestning kan vara något som stressar individen och måste därför hanteras och bemästras på något sätt. LÄS MER

 3. 3. kan man odla kiwi i sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :åsa sjöstedt; [2006]
  Nyckelord :kiwi; storbok; whole language; läsinlärning;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur den nya zeeländska läsinlärningsmodellen Whole language kan se ut i praktiken på en svensk skola utifrån läsinlärningsmaterialet Kiwi. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur materialet är uppbyggt, hur lärarna arbetar med det och vad de anser om metoden som bygger på läsning i tre former: gemensam, vägledd och självständig. LÄS MER