Sökning: "åsa sundberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden åsa sundberg.

 1. 1. “Alla platsar ju inte i skolmiljön om man säger så” En undersökning om hur fritidslärare talar om barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Sundberg; Åsa Håkansson; [2018]
  Nyckelord :fritidshem; normer; socialkonstruktivism; tolerans;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka hur fritidslärare talar om barn utifrån normer och tolerans. I läroplanen för grundskolan står det att skolans värdegrund och uppdrag är en likvärdig utbildning (Skolverket rev. LÄS MER

 2. 2. Jobba mindre och tjäna mer- En intervjustudie om industriarbetarens upplevelse av skiftarbete

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Terese Sundberg; Åsa Lindmark; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Effekter av utbildning till personer som lever med epilepsi : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Åsa Persson; Bengt Sundberg; [2014]
  Nyckelord :Intervention; effect; nursing; epilepsy; Interventioner; effekt; omvårdnad; epilepsi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med epilepsi leder till ökad psykisk belastning. Personer med epilepsi har ofta bristande kunskap om sjukdomen och behovet av utbildning är stort. Personen behöver lära sig symtom och sätt att undvika situationer som kan trigga anfall. LÄS MER